2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)


Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 15.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 29.12.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 31.12.2021
Sınav Giriş Tarihi : 04.01.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.01.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.
BAŞVURU YERİ : Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI;
-Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)
-2 Adet Fotoğraf
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
-Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).
-Lisans Transkript Belgesi (Şahsen ve posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).
-Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi veya Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, belgenin aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun/Öğrenci Belgesi” gerekmektedir).
-ALES Belgesi
-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).
-YÖK Formatlı Özgeçmiş

 

İLAN NO İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖZEL ŞARTLAR KADRO SAYISI KADRO UNVANI ALES PUAN TÜRÜ ALES PUAN ŞARTI YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI
202112108 Ekonomi Finans İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. *Adaylar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir. 1 Araştırma Görevlisi EA 70 50
202112109 Ekonomi Finans (İngilizce)* İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. *Adaylar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir. 2 Araştırma Görevlisi EA 70 85
(İngilizce)*
202112110 Lojistik Yönetimi (İngilizce)* İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. *Adaylar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir. 1 Araştırma Görevlisi EA 70 85
(İngilizce)*
202112111 Psikoloji İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. *Adaylar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir. 1 Araştırma Görevlisi EA 70 50

İLAN NO MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL ŞARTLAR KADRO SAYISI KADRO UNVANI ALES PUAN TÜRÜ ALES PUAN ŞARTI YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI
202112112 Mimarlık Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. *Adaylar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir. 1 Araştırma Görevlisi SAY 70 50
202112113 Uçak Mühendisliği (İngilizce)* Uçak Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. *Adaylar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir. 1 Araştırma Görevlisi SAY 70 85
(İngilizce)*
İLAN NO UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖZEL ŞARTLAR KADRO SAYISI KADRO UNVANI ALES PUAN TÜRÜ ALES PUAN ŞARTI YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI
202112114 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)* İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir. 1 Araştırma Görevlisi SÖZ 70 85
(İngilizce)*
202112115 Yönetim Bilişim Sistemleri İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir. 1 Araştırma Görevlisi EA 70 50

İLAN NO SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL ŞARTLAR KADRO SAYISI KADRO UNVANI ALES PUAN TÜRÜ ALES PUAN ŞARTI YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI
202112116 Çocuk Gelişimi (İngilizce)* İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. *Adaylar Sağlık Bilimleri Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir. 1 Araştırma Görevlisi SAY 70 85
(İngilizce)*
202112117 Hemşirelik (İngilizce)* İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. *Adaylar Sağlık Bilimleri Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir. 1 Araştırma Görevlisi SAY 70 85
(İngilizce)*
202112118 Perfüzyon İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. *Adaylar Sağlık Bilimleri Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir. 1 Araştırma Görevlisi SAY 70 50
İLAN NO BEDEN EĞİTİM VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL ŞARTLAR KADRO SAYISI KADRO UNVANI ALES PUAN TÜRÜ ALES PUAN ŞARTI YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI
202112119 Rekreasyon İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Araştırma Görevlisi EA-SAY- SÖZ 70 50

İlan Bilgileri