Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, 14.961 sözleşmeli öğretmen atama işlemi 27 Eylül 2021 tarihinde yapılmaya başlandı. Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalıdır.

KILAVUZ

TAKVİM

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/09/2021-08/10/2021

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25/10/2021

Sözlü Sınavların Yapılması 12-27/11/2021
Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Başvurularının Alınması 12/11/2021-09/12/2021

Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Sözlü Sınavlarının Yapılması 13-17/12/2021

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 27/12/2021

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 03/01/2022-07/01/2022

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 14/01/2022

Atama Tercihlerinin Alınması 21-26/01/2022

Atama Sonuçlarının Açıklanması 31/01/2022

ÖN BAŞVURU EKRANI