2021 Akdeniz Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir.
Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;
1) Başvuru Dosyası
- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu)
(NOT: Başvuru dilekçesinde bulunan başlıca araştırma eseri alanına mevzuat gereği sadece 1 (bir) adet eser yazılacaktır)
- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı)
- 2 (iki) adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi
- Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu
2) Fiziksel Olarak Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası
- Başvuru dosyası haricinde hazırlanacak özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, başlıca araştırma eseri
- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılar (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosuna https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-veatama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir.)
3) Elektronik Ortamda Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası
- Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet Taşınabilir Belleği,
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
DOÇENT KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;
1) Başvuru Dosyası
- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu)
- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı)
- 2 (iki) adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi
- Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için)
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu
2) Fiziksel Olarak Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası
- Başvuru dosyası haricinde hazırlanacak özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti
- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılar
(Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosuna https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-veatama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir.)
3) Elektronik Ortamda Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası
- Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet Taşınabilir Belleği,
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;
1) Başvuru Dosyası
- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu)
- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı)
- 2 (iki) adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi
- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin onaylı sureti
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için)
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu
2) Fiziksel Olarak Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası
- Başvuru dosyası haricinde hazırlanacak özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti
- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılar
(Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosuna https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-veatama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir.)
3) Elektronik Ortamda Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası
- Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet Taşınabilir Belleği,
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

S.N. BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVAN DER. ADET NİTELİKLER
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ PROFESÖR 1 1 Dental monomer sitotoksisitesi konusunda çalışmalar yapmış olmak. Alanı ile ilgili en az 3 ay yurt dışı deneyime sahip olmak. İyi klinik uygulamalar ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitim kursu almış olmak.
2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PROFESÖR 1 1 Dental lazerlerin, dental materyallerin mekanik ve adeziv özellikleri üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar yapmış olmak. Deney Hayvanları kullanım sertifikası olmak. İyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmaları
hakkında temel eğitim kursu almış olmak.
3 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PERİODONTOLOJİ PROFESÖR 1 1 Periodontal hastalık ve matriks metalloproteinazların genetik ve biyokimyasal ilişkileri üzerinde çalışmalar yapmış olmak. İyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmaları hakkında temel eğitim kursu almış olmak.
Deney Hayvanları kullanım sertifikası olmak.
4 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
PROFESÖR 1 1 Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği) bilim alanında Doçent unvanı almış ve doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında çalışmalar yapmış
olmak.
5 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK HEMŞİRELİKTE YÖNETİM PROFESÖR 1 1 Hemşirelik (Hemşirelik Esasları ve Yönetimi) bilim alanında Doçent unvanı almış ve hemşirelikte yönetim
alanında çalışmalar yapmış olmak.
6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
EKONOMETRİ YÖNEYLEM PROFESÖR 1 1 Nicel karar yöntemleri alanında Doçent unvanı almış olmak. Çok kriterli karar verme ve genetik algoritmalar konularında çalışmalar yapmış olmak.
7 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KELAM PROFESÖR 1 1 Doçentlik unvanını İlahiyat (Kelam) bilim alanında almış olmak, kader ve te'vil konularında bilimsel
çalışmaları olmak.
8 MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BİNA BİLGİSİ PROFESÖR 1 1 Mimarlık alanında lisans ve doçentlik derecelerine
sahip olmak. Mimarlıkta ekoloji ve nanoteknoloji konularında akademik çalışmalara sahip olmak.
9 MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ TASARIMI PROFESÖR 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve doçentlik derecelerine sahip olmak, Peyzaj tasarımı ve erişilebilirlik konularında akademik
çalışmalara sahip olmak.
10 SPOR BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
REKREASYON REKREASYON PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bilim alanında almış olmak ve beden eğitimi ve spor tarihi
konularında çalışmaları bulunmak.
11 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKREASYON REKREASYON PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bilim alanında almış olmak ve serbest zaman, serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri ve rekreasyon alanında
çalışmaları olmak.
12 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON PROFESÖR 1 1 İlaç toksisitesi konusunda çalışmaları olmak. Günübirlik cerrahi anestezisi ve ameliyathane dışı anestezi uygulamaları konusunda en az 5 yıl tecrübesi
olmak.
13 TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROFESÖR 1 1 Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını Turizm İşletmeciliği alanında almış olmak.
Turizm İşletmeciliği alanında yayınları olmak.
14 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
EKONOMETRİ İSTATİSTİK DOÇENT 1 1 Mikro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak, göç ve yoksulluk konularında istatistiki ve ekonometrik çalışmalar yapmış olmak.
15 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KELAM DOÇENT 1 1 Kelâm alanında Kur'an'ın mucizliği, ölüm, âhiret ve nübüvvet üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
16 SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ EKONOMİ VE FİNANS EKONOMİ VE FİNANS DOÇENT 1 1 Doçentlik unvanını Finans bilim alanında almış olmak. Piyasa etkinlikleri, portföy optimizasyonu ve kripto
paralar konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
17 SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME DOÇENT 1 1 Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, organizasyon yapıları, yönetim tarzları, organizasyon kültürü ve etik konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
18 KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM SERACILIK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 1 Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini tamamlamış olmak.
Seralarda yetiştirilen bitkilerin sulama suyu gereksinimlerinin ve sulama programlarının geliştirilmesi konularında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

İlan Bilgileri