Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Kılavuzu - 2021 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu - 2021 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Başvurular 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mesleki Yeterlilik Sınavı 13 Şubat 2021 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacak olup sınav ücreti 150 TL'dir. Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları 5 Mart 2021 tarihinde açıklanacak. Sınav Giriş Belgesi, 08 Şubat 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.

1. GENEL ESASLAR

a) Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara dair usul ve esaslar 03/07/2003 tarihli ve 25157 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”yla düzenlenmiştir.

b) Mesleki Yeterlilik Sınavı, yurt dışında görevlendirilecek Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi/Okutman seçmek amacıyla; ilgili mevzuat, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ve Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 10.11.2020 tarihli ve 16476245 sayılı Makam Oluru ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 14.12.2020 tarihli ve 122/2020 sayılı Kararı çerçevesinde hazırlanan işbu Kılavuzda belirtilen esaslara göre Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13 Şubat 2021 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecektir.

c) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara’da
gerçekleştirilecek, duyurular http://www.meb.gov.tr ve http://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ç) Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını girerek http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.gov.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir.

d) Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacakları talep içeren bütün yazışmalarda Ek-1’deki Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini kullanacaktır.

e) Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, Mesleki Yeterlilik Sınavına herhangi bir mazeretle girmeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan, sınavı geçersiz sayılan ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez. Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

f) Dışişleri Bakanlığından gelen talep doğrultusunda, 2021 ve sonraki yıllarda Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde/yabancı dil bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla, belirtilen niteliklere sahip öğretmenler ve öğretim elemanları arasından toplam 47 (kırk yedi) Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Okutman seçilecektir.

g) Bu Kılavuz kapsamında başvuru yapan adaylar, “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2021” kapsamında gerçekleştirilecek sınava başvuru yapamazlar.

Okutman Kılavuzu 2021

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul kantini kiralarına yüzde 400 ile 600 arasında zam yaptı, esnaf isyan etti. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul kantini kiralarına yüzde 400 ile 600 arasında zam yaptı, esnaf isyan etti.

Ek1

Ek2

Ek3

Ek4

Öğretmen Kılavuzu 2021

Ek-1

Ek-2

Ek-3