Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2020 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1902) 25 Aralık 2019 Tarihli ve 30989 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

25 Aralık 2019 ÇARŞAMBA

Sayı : 30989

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1902

Ekli ''Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2020 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar''ın yürürlüğe konulmasına, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12'nci ve 13'üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI 

KARAR