2020 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Buna göre Teorik Sınav ve Uygulama Sınavı ile ilgili detaylar belli oldu.

Gözden kaçırmayın

Eski Sürücü Belgelerine İlişkin Önemli Gelişme Eski Sürücü Belgelerine İlişkin Önemli Gelişme
1. GENEL AÇIKLAMALAR

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS), kara yollarında seyreden araçları 
kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır. 

e-Sınav; basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır. Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “Özel MTSK Modülü” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır. Kursiyerler kayıtlı oldukları Özel MTSK müdürlüğünün bulunduğu ilde e-sınava alınacaktır. 

Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler e-sınav başvurusu yapar. e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir.

e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, randevu sistemi tarafından 
belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır. Mazereti nedeniyle e-sınava giremeyen kursiyer hakkında, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Mazeret belgelerinin doğruluğundan kursiyer, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur. Sınav hakkı biten kursiyerin dosyası kapandığı için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Kursiyer, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on 
beş) gün sonra, en geç 45 (kırk beş) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır.

Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 (bir) gün sonra başlatılacaktır.

Randevu tarihi 15 (on beş) gün sonrasına verilebilecektir.

Sisteme girilen kursiyere ait fotoğraf, İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü) ile paylaşıldığından, fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması, sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması gerekmektedir.

e-Sınava girecek kursiyerler; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1”, “B”, “D1”, “D”, “C1”, “C” ve 
“F” sertifika sınıfı türlerine ait;
 İlk Yardım
 Trafik ve Çevre
 Araç Tekniği
 Trafik Adabı derslerinden sorumlu olacaktır.

Özel MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi Tablo-1’de gösterilen 
belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir. 

KILAVUZ