Hizmet içi eğitim iş başında iş gerçekleştirirken yapılan eğitimdir. Hizmet içi eğitimde temel amaç; öğretmen ve yöneticileri değişen ve gelişen eğitim anlayışı konusunda bilgilendirmek ve bu süreçte etkili ve verimli olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.

Bakan Mahmut Özer'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması: İyileştirmeler yapacağız. Bakan Mahmut Özer'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması: İyileştirmeler yapacağız.
Hizmet içi eğitim öncelikle bir meslek dalında görevli personelin değişen mevzuat ve teknolojik bilgiler hakkında mesleğiyle alakalı olarak güncel bilgilere sahip olması açısından önemli bir yere sahiptir. Hizmet içi eğitim, işe yeni başlayacak olanlara yönelik, meslek kazandırmaya yönelik, mesleği icra edenlere yönelik ve yöneticilere yönelik olarak dört gruba ayrılır.

2020 Ocak - Haziran Dönemi Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri MEBBİS Hizmetiçi modülünde başvuruya açıldı. MEBBİS/Hizmetiçi Eğitim Modülü üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapılan hizmetiçi eğitim için okul/kurum müdürlüklerine bilgi verilerek onaylatılması gerekmektedir.

MEBBİS'e giriş için
TIKLAYINIZ