Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Sözleşmeli personel alımı için giriş sınavı yapılacak. Sözlü olarak yapılacak giriş sınavı için adaylar, her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en fazla dört katı aday giriş sınavına davet edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı giriş sınavıyla bilgisayar işletmeni, yardımcı hizmetli, şöför, güvenlik görevlisi, tekniker kadrolarına sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Ankara'da yapılacak giriş sınavı için başvurular 5 Ekim 2020 tarihinden 16 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözlü Sınavla Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Sınav Başvuru Tarihi, Sınav Konuları ve Tarihi?

SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (16 Ekim 2020) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve özel şartlar bölümünde belirtilen geçerli puana sahip olmak,

ç) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Özel Şartlar

a) Büro Personeli (Bilgisayar İşletmeni) pozisyonu için;

 Bilgisayar Programcılığı önlisans programı mezunu olmak,
 KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

b) Destek Personeli (Yardımcı Hizmetli) pozisyonu için;

 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
 KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için;

 Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak,
 KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

 Üniversitelerin önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
 KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

d) Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;

 Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik önlisans programlarının birinden mezunu olmak,
 KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

e) Tekniker (Sıhhi Tesisat) pozisyonu için;

 Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
 KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

f) Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;

 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
 KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

g) Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;

 İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
 KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, gereklidir.

SINAV BAŞVURUSU:

a) Giriş sınavı başvurusu, 5 Ekim 2020 tarihinden 16 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Ancak, Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvuru formunun imzalı bir örneği ile Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının aslını veya onaylı örneğini en geç 20 Ekim 2020 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim etmesi veya posta yoluyla göndermesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

ç) Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

* HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) İSTİHDAMINA İLİŞKİN GİRİŞ SINAVI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ!