Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 17942511-903.09.02/591/31866 sayılı Mal Bildirimi konulu 25 Aralık 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Hakim Mehmet Arı imzalı resmi yazıda ''3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 5 inci maddesinde; "Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder", 7 nci maddesinde ise "Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler." hükmü yer almaktadır.

Genel Müdürlüğümüze gelen mal bildirimlerinin incelenmesinde; bazı beyanların 
süresinde verilmediği, malların değerlerinin, hisse miktarlarının, alındığı, satıldığı, kooperatiflere üyeliğin başladığı tarihlerin belirtilmediği, ilgililerin eş ve velayetleri altındaki çocuklarına ait olan malvarlıklarının bildirilmediği, edinilen malların kaynağına ilişkin bilgilerin ayrıntılı açıklanmadığı, formun düzenleme tarihinin yazılmadığı, mal bildirimlerinin eski formlar doldurulmak suretiyle yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, biriminizde/merkez ve mülhakatınızda görev yapan personele, 01 Ocak 
2020 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında mal bildirimlerini yenilemeleri gerektiği ve mal bildirimlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kapsamında işletime açılan "Emlak ve Servet Bilgileri" modülünden bilgisayara girişlerinin yapılması hususunun tebliği ile beyan edilen malların kaynağının ayrıntılı olarak açıklanması, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak eksiksiz ve usulüne uygun olacak şekilde; Elektronik imzası bulunanların, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında oluşturulan mal bildirimlerini elektronik imza ile imzalayarak sistem üzerinden göndermeleri, Emlak ve Servet Bilgileri ekranında e-imza ile onay işlemini yapmakta sorun yaşayan personelin Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün 0 312 293 21 92 veya 0 312 293 21 93 numaralı telefon numaralarını arayarak veya [email protected] adresine mail atmak suretiyle "Emlak ve Servet Bilgileri ekranında e-imza zorunluluğunun aktif hale getirilmesini" talep etmeleri, Elektronik imzası bulunmayanların, personel görevlendirme rolü yetkisi olan uzman kullanıcı veya personelden "UYAP ekran şifresi" temin ederek, Ortak İşlemler/Emlak ve Servet Bilgileri modülünde oluşturdukları mal bildirimlerini fiziki çıktı almak suretiyle ıslak imzalı olarak; en geç 29 Şubat 2020 tarihine kadar gizli sicil dosyalarının muhafaza edildiği yerlere teslim etmeleri, ilgili birimlerin de merkez atamalı personele ait mal bildirimlerini isim listesiyle birlikte Genel Müdürlüğümüze göndermeleri hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.'' dedi.

Emlak ve Servet Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu