Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ayda bir çıkarılır. 83 Cilt Numaralı Ekim 2020 Dönemi 2757 sayılı Tebliğler Dergisi yayınlandı.

2020 Yılı Ekim Ayı Tebliğler Dergisi'nin İçindekiler bölümünde ''Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubelerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge, Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Okul/Kurumlarda Bakımı ve Desteklenmesi Hakkında Yönerge, Hazırlık Sınıfı Bulunan Güzel Sanatlar Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi, Gümrük Müşavirliği Sınavına Hazırlık Kurs Programı, Özel Amerikan Robert Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Protokol Kapsamındaki Okullar İçin Anadolu Meslek Programı Rusça Dersi Öğretim Programı (10, 11 ve 12. Sınıflar) gibi konular yer almaktadır.

2757_Ekim_2020