5, 6, 7, 8. Sınıflar, Hazırlık Sınıfları, 9, 10 ve 11. Sınıflar için 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 5-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınmıştı. 5 Eylül 2020 tarihinde yapılan İOKBS Sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanmıştı.

2020 Yılı İOKBS Sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavı kazanan ve şartları taşıyan öğrenciler burs ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda bursluluk başlangıcı, bursun devamı, bursun kesilmesi, bursa itiraz, burs kontenjan dağılımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

Bursluluk Başlangıcı

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. 

Bursun Devamı, Kesilmesi ve İtirazlar

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır. 

Kontenjan Dağılımı

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e, %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki 
Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2020 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.