Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi'ne göre Grup Tarama Uygulamaları 04 Ocak 2020-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. Taramalar Bakanlık tarafından belirlenen merkezlerde gerçekleşecek.

Grup tarama uygulama sonuçları 22 Nisan 2020 tarihinde http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 24-30 Nisan 2020 tarihleri arasında alınacak.

Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazlar 04-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 11-15 Mayıs 2020 tariheri arasında verilecek.

Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 18 Mayıs 2020 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Bireysel değerlendirmeler 01 Haziran 2020-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 04 Eylül 2020 tarihinde http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07-11 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 07 Eylül 2020-02 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

NOT:
 04 Ocak 2020 Cumartesi günü başlayacak olan 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinin ilk aşaması olan Grup Tarama Uygulamasına girecek öğrencilerin giriş belgeleri, öğrencinin devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir. Uygulamaya girecek öğrencilerin kimliklerini ve giriş belgelerini uygulama esnasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.