Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 32661919-809.04-E.17576078 sayılı 2020 Taşınır Yıl Sonu İşlemleri konulu 2 Aralık 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

2020 Taşınır Yıl Sonu İşlemleri, KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden https://www.kbs.gov.tr/TMYS/tmys/yardim.html adresinde yer alan ''sayım ve Yıl Sonu İşlemleri Uygulama Kılavuzu'nda'' belirtildiği şekilde yapılacak olup işlem adımları özetle şu şekilde olacaktır.

1) TKYS ''Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri'' menüsünden 2020 yılı ve her bir ambar için ayrı ayrı yapılmak kaydıyla;

a) ''Sayım ve Tutanak Oluştur'' alt menüsü kullanılarak ambar bazında sayım tutanak oluşturulacaktır.