2020 Pandemi Sürecinde Hac Organizasyonunda Alınan Tedbirler Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan atama bekleyenlere müjdeli haber Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan atama bekleyenlere müjdeli haber
Diyanet İşleri Başkanlığı İşlam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek gibi ulvi bir görevin yanı sıra Hac ve Umre ibadetlerinin usulüne uygun, sağlık ve güvenlik içinde hizmet talep edenlerin haklarını koruyacak şekilde yerine getirilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli tedbirleri almak, ilgili ülke, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu konudaki hizmet ve faaliyetleri düzenlemek, yürütmek ve denetlemek gibi özel bir görevi de ifa etmektedir.

İçinden geçtiğimiz şu günlerde Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını bütün dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Yaşanmakta olan bu olağanüstü durum karşısında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak derhal harekete geçilmiş, konuyla ilgili oluşturulan komisyonlarla salgının seyri başından itibaren takip edilmeye gayret gösterilmiştir.

Bilindiği üzere 2019-2020 Umre sezonu Şubat ayının sonu itibariyle Bakanlıkça kapatılmak Türkiye ve Suudi Arabistan'da yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantıları, pandemi alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Umreden dönüşler Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde hızla planlanmıştır. Önceden umre ibadeti yapmak için kayıt yaptıran ama salgın sebebiyle umreye gidemeyen vatandaşlarımızın, özellikle 65 yaş üstü ve sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ücret iade işlemleri evlerine hizmet götürülerek gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında Hac ibadetinin yapılıp yapılmayacağı hususunda Suudi Arabistan'ın ilgili makamları ve İslam Ülkeleri Hac ve Umre Bakanları/Diyanet İşleri Başkanları ile istişarelerde bulunulmuştur. Salgının bu şekilde syretmesi halinde Hac ibadetinin yapılamayacağı öngörülerek Hac ücretlerinin 2. ve 3. taksitleri ertelenmiş, hacı adaylarının ve hacı adaylarına rehberlik yapacak görevlilerimizin eğitimleri iptal edilmiştir. 

Pandemi süreci boyunca bütün dünyada Hac e Umre Organizasyonları yapan ülkelerin faaliyetleri yakından takip edilerek, salgının artacağı öngörüsünden hareketle hac ibadetinin yapılıp yapılamayacağı konusunda Suudi Arabistan'ın kararı beklenmiştir.

Başkanlık olarak Hac ve Umre organizasyonlarının planlanmasında ve icrasında ortaya çıkan yeni Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecinde yapılan iş ve işlemlerin safahatını kamuoyunun bilgisine sunmak amacıyla özet bir kitapçığın hazırlanmasının faydalı olacağı mülahaza edilmiştir. Yapılan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. 

REHBER