2020 Ocak Memur Maaş Katsayı Ve Göstergeleri Enflasyon Farkı Hariç tutarları belli oldu. Buna göre memurların 2020 yılının ilk ayında maaş katsayı ve gösterge verileri aşağıda belirtildiği gibi;

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI
BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler
Kapsam
Madde 1- (1) Bu Kararın; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.
(2)Bu Kararda düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Kararm dayanağı, 4688 sayılı Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleridir.
Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi
Madde 3- (1) Bu Karar, 1/1/2020-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanır.
(2) Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevli ve yetkilidir,2020 OCAl
TABAN AYLIĞI KATSAYISI
2.486851
E.2.Ç.
2.634
418.49
GELİR VERGİSİ MATRAHI % 15-20
18.000-40000
MAAŞ KATSAYISI
0.158879
E.l.Ç.
2.384
378.77
GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ
ÇALIŞAN SAKAT İSE
YAN ÖDEME KATSAYISI
0.050387
2.Ç.
500
79.44
1. DERECE SAKAT İÇİN
9
1200
EN YÜKSEK DEVLET MEMAYLI
1509.36
l.Ç.
250
39.71
2. DERECE SAKAT İÇİN
5
650
DENGE TAZMİNATI
981.08
EVLİ
2.134
339.05
3. DERECE SAKAT İÇİN
3
290
0-6 YAŞ GRUBU
 
1 Ç
500
79.44
2 Ç
1.000
158.88
EK GÖSTERGELER (EĞT.ÖĞR.)
EĞİTİM ÖĞRETİM
EK GÖS GİH (ÜNVS.MEZ)
2020 DAMGA VERGİ ORANLARI
1. DERECE İÇİN
3000
476.63
2200
349.53 TL
MAAŞ, ÜCRET, HARCRAH VB.
7.59
2. DERECE İÇİN
2200
349.53
1600
254.20 TL
MAL VE HİZMET ALIMLARI ELEKTİRÎK,SU, DOĞALGAZ VB.
9.48
3. DERECE İÇİN
1600
254.20
1100
174.76 TL
4. DERECE İÇİN
1100
174.76
800
127.10 TL
 
 
 
5. DERECE İÇİN
900
142.99
YOLLUK HARCIRAHLARI
YEVMİYESİ
KM %
0.05
6. DERECE İÇİN
800
127.10
I DERECE
45.20
5
2.26
7. DERECE İÇİN
500
79.43
2 - 4 DERECE ARASI
39.85
5
1.99
8. DERECE İÇİN
450
71.49
5 - 15 DERECE ARASI
38.75
5
1.94
E K G Ö S T E R G E L E R (G.İ.H.)
LİSE MEZUNU
MEMUR DIŞINDA 4 KİŞİ
60 GÜNÜ GEÇMEZ
EŞİ ÇAL.BYN.MEM.% 50 ALIR
1. DERECE İÇİN
1600
254.20
DOĞUM YARDIMI 2020
1. ÇOCUK : 300 2. ÇOCUK : 400 3. ÇOCUK : 600 TL(SGK DAN ALINACAK)BAŞVURU İNTERNETTEN YAPILACAK
2. DERECE İÇİN
1100
174.76
ÖLÜM YARDIMI
MEMUR İÇİN EN YÜK.DEV.MEM.AYL.2 KATI EŞİ İÇİN 1/2
3. DERECE İÇİN
800
127.10
MEMUR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
4.52X50 EN FAZLA
1MEMUR 1 HİZMETLİ
NET : 190.39
 
4. DERECE İÇİN
650
103.27
EK ÖDEME V.H.K.İ.
1.1
1660.29
 
ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI (Uzman Öğretmenlere % 20 MESLEK ÖĞR %6 FAZLA ÖDENİR)
EK ÖDEME HİZMETLİ
0.8
1207.48
 
1. DERECE İLE 2. DERECELER İÇİN %
120.56
1819.68
TAŞINIR VE KAYIT KONTROL YETKİLİSİ YAN ÖD.
575
28.97 TL
3. DERECE İLE 4. DERECELER İÇİN %
115.56
1744.22
EMEKLİ KES. DAHİL ED.HAY.RAK
EMEKLİ
YOLLUĞU
2154.08
5.DERECE İLE 15.DERECELER İÇİN %
105.56
1593.28
1. DERECE İLE 2. DERECE İÇİN %
0.85
1.282.96
 
MEMUR 1 - 7 %
1.00
1509.36
3. DERECE İLE 15. DERECE İÇİN %
0.55
830.15
 
MEMUR 8 - 15 %
0.99
1494.27
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
2558.40
 
HİZMETLİ 1 - 7 %
0.96
1448.98
BEKAR - DUL EVLİ EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ
 
191.88
HİZMETLİ 8 - 15 %
0.95
1433.89
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE ÇOCUKSUZ
 
230.26
TEKNİSYEN 1 - 5 %
1.25
1886.70
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
 
259.04
TEKNİSYEN 6 - 15 %
1.18
1781.04
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
 
287.82
SAYMAN 1 - 4 %
1.19
1796.13
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUK
 
307.01
SAYMAN 5 - 15 %
1.18
1781.04
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUK
 
326.20
Uzman Öğretmenlere 20 puan artımlı ödenir
0.00
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE ÇOCUKSUZ
 
191.88
YAN ÖDEMELER(ORTA ÖĞRETİM)
 
 
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE 1 ÇOCUKLU
 
220.66
MÜDÜR
1175
59.20
ÖZ EL H İ Z M ET T AZM İ NATLAR1
Hizmetli
45
714.96
MÜDÜR BAŞYRD.VE MÜDÜR YRD.
1150
57.95
Şube Müdürü
 
 
135
2144.87
ÖĞRETMEN
750
37.79
Şef
 
 
70
1112.15
VHKİ
2250
113.37
VHKİ
 
 
55
873.83
MEMUR HİZMETLİ
500
25.19
Memur
 
 
49
778.51
BİLGİSAYAR MEMURU
1200
60.46
Sayman
 
 
165
2621.50
ANBAR MEMURU
1075
54.17
2/3 MAAŞ: Tab.Ay+Maaş+Yan öd+Ek G+Kıd Ayl+Eğt.Tz+Kira 2/3'ü ödenir Ek Tz.Yok diğer tam
ŞEF
975
49.13
EMEKLİ KESENEĞİ İSE
Tam Aylığın+Hayali Rakamın yansının % 20 ve %15'i alınır
TEKNİSYEN
1050
52.91
AÇIK LİSE SINAV GÖSTERGELE
Rİ (Gös X Katsayı) Gelir Ver. ve Damga [esilir
DENGE
TAZMİNATI 0.65
SAYMAN
1300
65.50
Bina yöneticisine (Okul Müdürü)
1900
301.87
981.08
MÜDÜR (ANADOLU LİSESİ)
1675
84.40
Bina yönetici yardımcısına (Müdür Yrd.)
1700
270.09
 
MÜDÜR YRD.(ANADOLU LİSESİ)
1650
83.14
Salon başkanına
1650
262.15
 
ÖĞRETMEN(AND.LİSESİ) FEN GR.VE Y.DİL
1250
62.98
Gözetmene
1600
254.21
KIRTASİYE YARDIMI 2020
DİĞER ÖĞRETMENLER
750
37.79
Yedek gözetmene (Engelli : 2000)
1200
190.65
1.210 TL
I.SAAT GÜNDÜZ -%I5 - %20 ÜCRETİ NET
18.75
17.64
I.SAAT GECE ÜCRETİ NET
20.08
KURS ÜCRETİ MESAİ DIŞI : 32.66
İCRA NET MAAŞIN 1/4'Ü
MAAŞ KESİM CEZASI ( 1/30 )
Aile ve çocuk yardımı hariç tamamından kesilir
YABANCI DİL TAZMİNATI
A1. 1200 A2. 900 B. 600 C. 300XKATSAYI
(5 yıl sür.ver.)
DÜZENLEYEN
Aydın BULUNMAZİZ
BAKIRKÖY ANADOLU LİSESİ
212 571 59 26
2020 EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞ 1/4 35 YU
İKRAMİYE : 146.00.-TL MAAŞ : 3.800.-TL
[email protected] hotmail.com