1 Eylül 2019 Tarihli 30875 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın Kara Numarası 2019/1 olup Karar Tarihi 28 Ağustos 2019'dur.

Bu Kararın; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır. 

Bu kararda düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

2019-2020 TOPLU SÖZLEŞME