21-22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan 2020 Yılı Adalet Bakanlığı (Adalet Bakanlığı 2020-Adli Yargı 2020-Adli Yargı-Avukat 2020-İdari Yargı) Sınavları'nın başvuruları 1-8 Ekim 2020  tarihleri arasında alındı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor, heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Sonunda sonuçlar açıklandı.

Mülakata ilan edilen kadronun 1000 iki katı fazlası olan 3000 aday; 3000. aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3000’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak olup her zamanki gibi ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek 

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.” ibaresi yer alacak. 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adayların sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazacak.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra mahkemelerce soru iptaline karar verildiğinde daha önce sıralamaya dâhil edilenlerin hakları saklı tutulacaktır.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere), ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.

2021-TUS 2. Dönem Tercihleri Duyurusu 2021-TUS 2. Dönem Tercihleri Duyurusu

Sonuçlar 21 Aralık 2020 tarihinde açıklandı.

2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavları Sonuçları