MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda:

"Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri,Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim yapılarak yürütülmüş olup bu eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılması gereken iş ve işlemlere yönelik açıklamaları içeren ilgi (b) yazımız valiliklere gönderilmiş ve bu çerçevede; öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre yılsonu işlemleri tamamlanmıştır.

Yılsonu İşlemleri konulu ilgi (b) yazımızda yer alan;“3- Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan; yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yılsonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlanması,”hükmü doğrultusunda tüm öğrencilerimizin bir üst sınıfa geçişleri sağlanmıştır.

“5- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrenciler için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek tespit edilen veri girişlerinin ivedilikle sistemden silinmesi, birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranındankontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,”kapsamında; dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrencilerin ikinci dönemine; sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacağı çok net belirtilmiş olmasına rağmen çok sayıda öğrencinin ikinci dönemine not girişi yapıldığı,

“6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran vetercihleri doğrultusunda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için;2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince“e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bu kapsamdaki öğrencilerin birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise ayrıca “e-Okul Kurum İşlemleri / Notİşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,”kapsamında; dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin; sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme vedeğerlendirme uygulamalarına dair veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince yapılmasıgerektiği belirtilmesine rağmen veri girişlerinin eksik/hatalı yapıldığı,

“14- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu sınıf atlatma işlemleri kapsamında; hazırlık, 9, 10, 11 ve12.sınıf öğrencilerinden ilgi (a) Yönetmeliğin “Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme” başlıklı 38 incimaddesi hükümleri çerçevesinde; 37 nci maddesi hükümlerine göre 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde ortaöğretim kurumları arasında kurum türü/program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrencilerin, nakil işlemleri nedeniyle üzerlerinde tanımlı derslerle ilgili muafiyet ve sorumluluklarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim veTerbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri dikkate alınmak suretiyle aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirilmesi,”kapsamında; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde ortaöğretim kurumları arasında kurum türü/program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrencilerin, nakil işlemleri nedeniyle üzerlerinde tanımlı derslerle ilgili muafiyet ve sorumlulukları 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türleri esas alınmak suretiyle ilgi (a) Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirildiği için 2021-2022 eğitim öğretim yılına geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra özellikle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde sınava girmeyi tercih etmeyenler için ikinci döneme ait not girişlerinin yapıldığı veya ikinci dönem sınava girmeyi kabul edenler ile ilgi (b) yazının 8 inci maddesine

göre veli isteğine bakılmaksızın ikinci dönem sınavlarına girmesi gerekenlerin eksik/hatalı not girişi yapılması nedeniyle öğrencilerin sorumluluğunun oluştuğu hususlarında Bakanlığımıza çok sayıda yazı gelmektedir.

Bu kapsamda olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları adına yukarıda belirtilen e-OkulYönetim Bilgi Sistemi üzerinde yer alan “2020-2021 II. Dönem Ders Notları” ekranının okul idarelerine Ekim ayı sonuna kadar açılması ve yapılması gereken not giriş/düzeltme veya silme işlemlerinin bu süre içerisinde ilgili okul idarelerince belirtilen ekran üzerinden tamamlanması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.