Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 25 Şubat 2019 tarihinde ilan edildi. Randevu tarihleri 1 Mart 2019 tarihinde ilan edildi. Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavlar 11 Mart - 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapıldı.

Tercih yapmaya esas puanlar 6 Mayıs 2019 tarihinde açıklandı. Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlar 13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapıldı. Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlar 20-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında değerlendirildi.

Atamalar için tercihler 27-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapıldı. Atama Sonuçları 14 Haziran 2019 tarihinde açıklandı. Sonuçlara "atama.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri 17 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak. 

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacaktır. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecektir. 

İTİRAZLAR

1) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla il öğretmen değerlendirme komisyonuna yapılacaktır. İtirazlar, 5 (beş) iş günü içinde sonuçlandırılarak il millî eğitim müdürlüğünce ilan edilecektir.

2) Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 
(beş) iş günü içinde dilekçe ile doğrudan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

3) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan itirazların 
cevaplanmasında evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

4) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adres bilgisi bulunmayan dilekçeler 
dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

5) Başvuru esnasında il öğretmen değerlendirme komisyonuna gönderilmeyen belgelerin 
Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itiraz sürecinde eklenmesi hâlinde, belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Onaylanmış başvuru formunda belirtilmeyen belgeler itiraz öncesi ve sonrasında 
değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) Faksla ya da e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve 
cevaplandırılmayacaktır.