2019 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavını Kazanan Adaylara İlişkin EK DUYURU Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlandı.

Gözden kaçırmayın

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/10/2021 Tarihli ve 2021/725 Sayılı Kararı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/10/2021 Tarihli ve 2021/725 Sayılı Kararı
28 Aralık 2019 Tarihinde Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı yazılı sınav sonuçları 22 Ocak 2020 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır.

22 Ocak 2020 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanan ilan gereği yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelerin temininde yaşanılan aksaklıklardan dolayı istenilen belgelerin teslim tarihi 05/02/2020 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzaltılmış olup, daha önceki ilanımızda istenilen belgeleri teslim edemeyen adayların belgelerini Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekmektedir.