2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 1842) 24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

24 Aralık 2019 SALI

Sayı : 30988

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1842

Ekli ''2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kanun''un yürürlüğe konulmasına 2547 sayılı Kanun'un 46'ncı maddesi ile 3843 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI 

KANUN