PTT bünyesine, 250 uzman yardımcısı, 1623 postacı, 2625 gişe ve büro görevlisi, 20 mimar, 200 mühendis, 82 avukat, 200 tekniker olmak üzere toplamda 5 bin kişi katacak. Geçtiğimiz aylarda, Posta ve telgraf teşkilatı anonim şirketi 2018/1 personel alım ilanı başlığıyla duyuruya çıkan PTT personel alımları için başvuru yapan adaylar için sınav yapılmış ve ardından sonuçlar açıklanmıştı. Şimdi ise PTT 2018/1 personel alımı sözlü sınav tarihleri açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde PTT 2018/1 personel alımı sözlü sınav tarihleri açıklandı. Son olarak itiraz süresinin dolmasının ardından yazılı sınav kesin sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise PTT 2018/1 personel alımı sözlü sınav duyurusu ilan edildi. Sözlü sınavın yer ve tarih bilgisinin yanı sıra, sınav konuları da memur adayları ile PTT tarafından paylaşıldı.

PTT bünyesine katılacak 5 bin yeni personel için alım süreci devam ediyor. 2018/1 PTT personel alımı yazılı sınavları 12.08.2018 tarihinde 16 il merkezinde yapılmıştı. 2018/1 personel alımı yazılı sınavının ardından başarılı olup sözlü sınava giren adaylar için sözlü sınav bilgilerini içeren liste yayınlandı.

PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alımı Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ve Tekniker Sözlü Sınav Tarihi, Saati ve Sınav Yerlerine  ilişkin liste yayınlandı. 2018/1 personel alımında adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına MERNİS adresinin bulunduğu ile başvuru yaptığından tek il tercihi yapmışlardı. Yazılı sınav sonucunda il bazında her pozisyon için en yüksek puandan başlayarak puan sıralaması yapılmıştı.

Yazılı sınav sonucu 20.09.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanmıştı. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazları 21.09.2018-27.09.2018 tarihleri arasında [email protected] e-mail adresine yapmışlardı. Yazılı sınav sonucuna itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr kesin sınav sonuçları en geç 19.10.2018 tarihinde yayınlanmıştı.


Yerleştirmeler yazılı sınav puanının yanı sıra adayların başvurduğu pozisyon ve il tercihi esas alınarak yapılacaktır.

Kesin sınav sonucunda;

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday,
Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday,
belirlenecekti.

Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil ve yedek olarak yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylara Psikometrik İnceleme yaptırılmıştı. Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat etmiş olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmamıştı.

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren onbeş gün içerisinde istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Atama evrakı tamamlanan adaylara ilişkin İl Emniyet Müdürlüklerince önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılacak olup atanmasına engel durumu bulunmayanların atamaları yapılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alımı Sözlü Sınav Tarihi, Saati, Sınav Yerleri ve Konuları açıklanmıştır.

Sınav komisyonunca sözlü sınava katılacak adayların; genel kültür ile mesleki yeterlilikleri, özgüven ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü ve kavrama hızı, sözlü ifade yeteneği, fiziki duruşu ile hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri ölçülecektir. PTT’nin çalışma koşullarına uygunlukları değerlendirilecektir.

Sözlü sınav sonucunda adayların başarılı sayılması için asgari 70 puan alması gerekmektedir. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır. Başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

Sözlü sınava katılacak adayların belirtilen adres, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmekte olup aksi halde sözlü sınava alınmayacaklardır.

Tüm adayların T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylara, ilişikte belirtilen Genel Kültür ve Mesleki Alan konu başlıkları arasından soru sorulacaktır.

Adayların 2018/1 personel alımı sınavı başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler sözlü sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilecektir.

PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alımı Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ve Tekniker Sözlü Sınav Tarihi, Saati ve Sınav Yerlerine İlişkin Liste İçin Tıklayınız…

2018/1 PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI

GENEL KÜLTÜR KONU BAŞLIKLARI

1 EDEBİYAT

2 TARİH

3 COĞRAFYA

4 TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ

5 GENEL, KÜLTÜREL VE GÜNCEL SOSYO EKONOMİK KONULAR

2018/1 PERSONEL ALIMI AVUKAT SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI KONU BAŞLIĞI

Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

1 T.C. ANAYASASI

2 İŞ HUKUKU

3 CEZA HUKUKU

4 TİCARET HUKUKU

5 MEDENİ HUKUK

6 İCRA VE İFLAS HUKUKU

7 MEDENİ USUL HUKUKU

8 BORÇLAR HUKUKU

9 İDARE HUKUKU

2018/1 PERSONEL ALIMI MİMAR SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI KONU BAŞLIĞI

1 MİMARLIK TARİHİ

2 MİMARİ PROJE TASARIMI

3 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM

4 YÖNETMELİKLER (YANGIN,DEPREM, OTOPARK,ENGELLİ vs.)

5 ÜNLÜ MİMARİ YAPILAR

6 GENEL KÜLTÜR

7 MALZEME ve YAPI BİLGİSİ

8 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

9 4735 SAYILI SÖZLEŞME KANUNU

10 3194 SAYILI İMAR KANUNU

11 İÇ MİMARLIKTA TEMEL TASARIM

12 KÜLTÜREL MEKANLAR

13 MOBİLYA TASARIMI VE KONSTRÜKSİYONU

14 MEKAN ANALİZİ

15 MİMARLIK YAPI BİLGİSİ

16 AYDINLATMA - RENK - IŞIK

2018/1 PERSONEL ALIMI BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 VERİTABANI BİLGİSİ

N KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MİDDLEWARE SİSTEMLER)

3 SQL SORGULAMA DİLİ

4 İŞLETİM SİSTEMİ (UNİX, LİNUX, WİNDOWS) BİLGİSİ

5 DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)

6 NETWORK BİLGİSİ (TCP/IP, LAN, WAN, SWİTCH, HUB, FİREWALL VS.)

7 BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ

8 TEMEL JAVA BİLGİSİ

9 TEMEL .NET FRAMEFORK BİLGİSİ

10 OBJECT ORİENTED PROGRAMLAMA BECERİSİ

11 DESİGN PATTERNS

12 MVC PROGRAMLAMA

13 SPRİNG BOOT FRAMEWORK

14 HİBERNATE, JPA, ENTİTY FRAMEWORK VB. ORM İMPLEMENTASYOSLARI

15 SOAP VE RESTFUL WEB SERVİSLER

2018/1 PERSONEL ALIMI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI KONU BAŞLIĞI

1 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

2 ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

3 ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

4 ELEKTRİK MAKİNELERİ

5 AYDINLATMA TEKNİĞİ

6 YENİLENEBİLİR ENERJİ

7 ASANSÖR YAPIM VE MONTAJ KURALLARI

8 ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

2018/1 PERSONEL ALIMI İNŞAAT MÜHENDİSİ SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

2 KABUL VE MUAYENE YÖNETMELİĞİ

3 YAPI BİLGİSİ

4 MALZEME BİLGİSİ

5 MUKAVEMET

6 YAPI STATİĞİ

7 ÇELİK YAPILAR

8 YAPI DİNAMİĞİ

9 ZEMİN MEKANİĞİ

10 BETONARME YAPILAR

11 4734 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

12 4735 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

13 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM

2018/1 PERSONEL ALIMI MAKİNE MÜHENDİSİ SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 ISITMA TESİSATI

2 SIHHİ TESİSAT

3 SOĞUTMA TESİSATI

4 KLİMA TESİSATI

5 HAVALANDIRMA TESİSATI

6 MEKANİK TESİSAT OTOMASYON SİSTEMLERİ

2018/1 PERSONEL ALIMI HARİTA MÜHENDİSİ SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 İMAR MEVZUATI

2 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3 KADASTRO MEVZUATI

4 HARİTACILIK YAZILIMLARI

5 İFRAZ, TEVDİT, YOLA TERKİN, İHDAS, PLAN TADİLATI

6 APLİKASYON, PLANKOTE

7 SINIRLANDIRMA HARİTALARI

8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

9 TAŞINMAZ HUKUKU

10 KAMULAŞTIRMA KANUNU

2018/1 PERSONEL ALIMI PTT UZMAN YARDIMCISI (HUKUK) SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 T.C. ANAYASASI

2 İŞ HUKUKU

3 CEZA HUKUKU

4 TİCARET HUKUKU

5 MEDENİ HUKUK

6 İCRA VE İFLAS HUKUKU

7 MEDENİ USUL HUKUKU

8 BORÇLAR HUKUKU

9 İDARE HUKUKU

2018/1 PERSONEL ALIMI PTT UZMAN YARDIMCISI (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ) SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

2 SİSTEM ANALİZİ

3 İŞ ETÜDÜ

4 ERGONOMİ

5 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

6 SİSTEM SİMİLASYONU

7 TESİS PLANLAMA VE YERLEŞİMİ

8 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL

9 ÜRETİM PLANLAMA VE STOK KONTROLÜ

10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 

2018/1 PERSONEL ALIMI PTT UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 MİKRO İKTİSAT

2 MAKRO İKTİSAT

3 PARA-BANKA-KREDİ

4 TÜRKİYE EKONOMİSİ

5 ULUSLARARASI İKTİSAT

6 GENEL MUHASEBE

7 MALİ TABLOLAR ANALİZİ

8 MALİYE TEORİSİ

9 MALİYE POLİTİKASI

10 VERGİ HUKUKU

11 BÜTÇE

12 KAMU BORÇLARI

13 KAMU GİDERLERİ

14 KAMU GELİRLERİ

15 T.C. ANAYASASI

16 CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

17 TİCARET HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

18 MEDENİ HUKUK (GENEL HÜKÜMLER )

19 İCRA VE İFLAS HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

20 BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

21 İDARE HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )

22 İŞLETME YÖNETİMİ

23 PAZARLAMA YÖNETİMİ

24 FİNANSAL YÖNETİM

2018/1 PERSONEL ALIMI BİLGİSAYAR TEKNİKERİ SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 TEMEL VERİTABANI BİLGİSİ

TEMEL N KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MİDDLEWARE SİSTEMLER)

3 TEMEL SQL SORGULAMA DİLİ

4 TEMEL İŞLETİM SİSTEMİ (UNİX, LİNUX, WİNDOWS) BİLGİSİ

5 TEMEL DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)

6 TEMEL NETWORK BİLGİSİ (TCP/IP, LAN, WAN, SWİTCH, HUB, FİREWALL VS.)

7 TEMEL BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ

8 MİCROSOFT UYGULAMALARI BİLGİSİ (WORD, EXCEL, POWER POİNT VS.)

2018/1 PERSONEL ALIMI MATBAACILIK TEKNİKERİ SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 OFSET BASKI TEKNİKLERİ

2 REPRODÜKSİYON

3 SÜREKLİ FORM BASKI

4 MATBAA MALZEMELERİ (İSG İLE İLGİLİ)

5 BASKI SONRASI TEKNİKLERİ

6 MÜCELLİTHANE

7 DİJİTAL BASKI

8 TASARIM MONTAJ

9 KAĞIT GRAMAJI VE ÇEŞİTLERİ

10 DEPOLAMA VE STOKLAMA

2018/1 PERSONEL ALIMI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKER SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 ELEKTRİK MALZEME BİLGİSİ

2 ELEKTRİK ÖLÇME TEKNİĞİ

3 ASANSÖR BAKIM ONARIM VE UYGULAMALARI

4 ELEKTRİK MAKİNELERİ

5 AYDINLATMA TEKNİĞİ

6 ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ UYGULAMA VE BAKIM-ONARIM ESASLARI

7 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

2018/1 PERSONEL ALIMI İNŞAAT TEKNİKERİ SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

2 KABUL VE MUAYENE YÖNETMELİĞİ

3 YAPI BİLGİSİ

4 MALZEME BİLGİSİ

5 4734 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

6 4735 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR

BAKIM ONARIM İMALAT (BETON, KALIP, ÇATI, BEZEME ,ALÇI, DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI, KAZI, PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALAR, PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALAR, SÜSLEME, BOYA, DUVAR, SIVA, YALITIM)

2018/1 PERSONEL ALIMI MAKİNE TEKNİKERİ SÖZLÜ SINAVI MESLEKİ ALAN KONU BAŞLIKLARI

1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ

2 TEKNİK RESİM

3 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ

4 MALZEME TEKNOLOJİSİ

5 ÖLÇME VE KONTROL

6 ÇEVRE KORUMA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ