Kamuajans.com - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2017 Yılı Yaz Okulu Ücretleri konulu 57802651-730.02.03-32564 sayılı 11 Mayıs 2017 tarihinde resmi yazı yayınlandı.

THY'den Öğrenci ve Öğretim Görevlilerine Bilet İndirimi THY'den Öğrenci ve Öğretim Görevlilerine Bilet İndirimi
T.C.

Sayı: 57802651-730.02.03-32564

11/05/2017

DAĞITIM YERLERİNE

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu öğretim ücretleri Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülerek uygun bulunmuştur.

Söz konusu Yürütme Kurulu Kararı gereği ikinci öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci öğretim öğrencilerinden de birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda Yaz Okulu ücreti alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.
Genel Sekreter

Ek: Yaz Okulu Ücretleri

Dağıtım:
Devlet Üniversitesi Rektörlüklerine