KamuAjans.Com-Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacağı ilgi (c) genelge ile belirlenmiştir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takvimi doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Buna göre

1-2017-2018 eğitim ve öğretim yılında;

a)Birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecektir.

b)Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması amacıyla 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacaktır.

c)Yarı yıl tatili, 22 Ocak 2018 ile 02 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

ç) İkinci kanaat dönemi, 05 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 08 Haziran 2018 Cuma günü sona erecektir.

2-Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi; yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlannm Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

3-2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.