Bilindiği üzere eğitimin önemi ve önceliğinden ötürü milletimizin en sıkıntılı günlerinden biri olan Kütahya Eskişehir Savaşları sürerken dahi 15 Temmuz 1921 tarihinde ilki yapılan ve belli periyotlarla tekrarlanan Milli Eğitim Şura Toplantıları, toplumun her kesiminin görüş ve önerileri doğrultusunda eğitimin rotasını ve politikasını belirleyerek daima kritik öneme sahip olmuştur.

“Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlığı ile 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da toplanacak olan 20. Mili Eğitim Şurası için şu günlerde toplumun her kesimi görüş ve önerilerini Bakanlığa ve kamuoyuna sunmaktadır. Bizler de eğitimin içinde sorunları bizzat yaşayan ve alanda tespit eden Lider Eğitimci Yazarlar Derneği olarak eğitimimize katkısı olması temennisiyle bu konudaki görüş ve önerilerimizi aşağıdaki şekilde yetkililerin ve kamuoyunun ilgisine sunuyoruz:

1. Tüm eğitimcilerin devletin imkân ve olanaklarından eşit şekilde yararlanmasını yasal güvence altına alan düzenlemeleri de içeren “Öğretmenlik Meslek Kanunun” bir an önce yasalaşmasını önermekteyiz.

2. Eğitimciler açısından tüm kariyer ve yükselme sınavlarında fırsat eşitliğinin, dolayısıyla da adaletin, liyakatin ve iş barışının önündeki en büyük engel olan Mülakat/Sözlü Sınav uygulamalarının tamamının mevzuatımızdan sökülüp atılmasını önermekteyiz. Ayrıca kariyer ve yükselme sınavlarının tıpkı KPSS sınavlarında olduğu gibi belli periyotlarla sürekli yapılmasını önermekteyiz. 

3. Öğrenciler açısından devletin imkân ve olanaklarından eşit şekilde yararlanmasını sağlayarak Fırsat Eşitliği sunulması için öğrenci başına yapılacak bir hesapla tüm okullara temel ihtiyaç ödeneği ayrılmasını ve bu ödeneklerin doğrudan okullara ulaştırılmasını önermekteyiz.

4. Lise ve Üniversite giriş sınavlarında tüm öğrencilere Fırsat Eşitliği sunulması adına devlet tarafından ücretsiz olarak verilen ders kitapları ile birlikte yeteri kadar yardımcı kaynakların da ücretsiz olarak verilmesini önermekteyiz.

5. En önemlisi ise eğitimde Fırsat Eşitliğinin her şeyden önce objektif, eşitlikçi ve adil bir bakış açısıyla mümkün olacağı gerçeğinden hareketle tüm eğitim müfredatımıza ve mevzuatımıza hakim bir bakış açısı olarak yerleştirilmesini ve bu konuda farkındalık eğitimleri verilmesini önermekteyiz. 15.10.2021

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği