29/12/2013 tarihinde yapılan Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sonucu 1709 Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavına katılıp sözlüden düşük puan verilmek suretiyle elenenlere Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2020/4 Esas ve 2020/14 Nolu Kararı ile yeni bir kapı açılmış bulunmaktadır.

MEB 2022 Yılı Bursluluk Hakkı Kazanan Öğrenciler Hakkında Resmi Yazı MEB 2022 Yılı Bursluluk Hakkı Kazanan Öğrenciler Hakkında Resmi Yazı
Bilindiği üzere mevzuat gereği 1709 Şube Müdürü atamasında temel şart,  yazılı puanı itibariyle atanacak şube müdürü sayısının üç katı miktarındaki aday arasında yer almakve sonrasında  10-28/02/2014  tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevi’nde  yapılan sözlü sınavdan en az 70 puan almak idi. Sözlü sınavdan 70 alamayan adaylar o süreçte başarısız sayıldı ve elendi.

Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2020/4 Esas ve 2020/14 Nolu Kararında sözlü sınavın Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü atamalarda tek kriter olarak esas alınmış olması nedeniyle Bölge İdare Mahkemelerinin verdikleri kararları birleştirerek 1709 atama işlemini tamamen iptal etmiş ve atamaların tek belirleyicisi olan sözlü sınavdan 70 alarak başarılı olma  şartına değil de sözlü ve yazılı puanların ortalamasına göre yapılması gerektiği yönünde karar vermiştir.Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1709 Şube Müdürü atamalarının iptal edilerek İDDK kararı doğrultusunda yeni bir atama yapılması elzemdir. 10-28/02/2014 tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevi’nde yapılan sözlü sınavdan en az 70 puan alamayanların da kanaatimizce idareye başvurarak atamalarının yazılı ve sözlü puan ortalamasına göre yapılmasını isteme hakları bulunmaktadır.

Önümüzdeki süreçte Bakanlığın nasıl bir yol izleyeceği ve 1709 Şube Müdürlüğü adaylarından gelen dilekçelere nasıl bir cevap vereceği merak edilmektedir.