Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-73911930-245.02-28420781 sayılı 16 Temmuz 2021 tarihli Özel Eğitim Meslek Liselerine Yatılı Olarak Yerleştirilecek Öğrencilere İlişkin İşlemler konulu resmi yazının ayrıntıları ortaya çıktı.

Söz konusu resmi yazıda ''Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde 8 inci sınıfı tamamlayan öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ile nakil işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Özel eğitim ortaokulu ya da tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimine devam ettiği diğer ortaokullarda 8 inci sınıfı tamamlayan işitme engelli öğrencilerinden Merkezi Sınav puanıyla ya da sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme talebinde bulunan/bulunmayan ya da yerleştirildiği ortaöğretim kurumu yerine özel eğitim meslek liselerinde gündüzlü olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemleri il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı doğrultusunda Valiliklerce; özel eğitim meslek liselerinde yatılı olarak öğrenim görmek isteyen işitme engelli öğrenciler ile ilgili işlemler ise 07.07.2018 tarih ve 30471 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve 25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu kapsamda;

1- İşitme engelli öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlükleri tarafından ilgili veliler ile görüşülerek çocuklarının yatılı olarak yararlanabileceği EK-1'de yer alan okullar hakkında bilgi verilmesi,

2- Okul müdürlüklerince veliler tarafından 3 okul için tercih yapılan talep dilekçesinin alınması ve öğrencilere ait bilgilerin excel formatındaki EK-2 tabloya doğru ve eksiksiz olarak işlenip il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi,

Bakanlık kararı verdi: 'Cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi Bakanlık kararı verdi: 'Cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi

3- Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından öğrencilerin özel eğitim meslek lisesine yatılı olarak yönlendirildiğine dair Özel Eğitim Değerlendirme Raporu düzenlenmesi ve bu doğrultuda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurulu kararının alınması,

4- Milli eğitim müdürlüklerince excel formatındaki EK-2 tablonun, veli dilekçelerinin ile özel eğitim hizmetleri kurulu kararlarının 27 Ağustos 2021 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Valiliklerden Bakanlığımıza intikal eden talepler ve pansiyon kontenjanları dikkate alınarak öğrencilerin özel eğitim meslek liselerine yatılı yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. Yerleştirme sonuçları valiliklere gönderilecek olup 03 Eylül 2021 tarihinde http://orgm.meb.gov.tr adresinden de ilan edilecektir.

Konu ile ilgili iş ve işlemlerin açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.