Kamuajans.com - Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu sosyal medya hesabından, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 1500 personel alımını Maliye Bakanlığı'nın onayladığını açıkladı.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 80755325-105.02.01-4370
Konu: Sözleşmeli Personel

12.05.2017

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 14.3.2017 tarihli ve 52352855-902.01/595868 sayılı yazınız.
b) Devlet Personel Başkanlığının 27.4.2017 tarihli ve 24547073-102.01-E.2524 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazıda, Kurumunuz hizmet ihtiyacı nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca toplam (1888) adet sözleşmeli personel pozisyonunun ihdası hususunda Bakanlığımız vizesi talep edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda, giderleri döner sermaye gelirinden karşılanmak üzere toplam (1500) adet sözleşmeli personel pozisyonunun ihdası Bakanlığımızca uygun görülmüş ve düzenlenen cetvel, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 14'üncü maddesi uyarınca vize edilerek ekte gönderilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

Naci AĞBAL
Maliye Bakanı 

Toplu sözleşme kazanımlarımızdan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 1500 personel alımı Maliye Bakanlığınca onaylandı.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2021/21) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2021/21)