Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından E-16915068-410.99-19262279 sayılı 15 Ocak 2021 tarafından Teorik ve Uygulama Sınavları konulu resmi yazı yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı kabinesince (Covid-19) salgınının kontrol altında tutulması amacıyla alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün 18/11/2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi, İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün 30/11/2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. Ayrıca alınan tedbir kararları kapsamında Bakanlığımıza bağlı bulunan okullar dışındaki özel öğretim kurumlarında teorik eğitimlerin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması kararlaştırılmış olup gelinen süreçte 04.01.2020 tarihi itibariyle okullar ve özel öğretim kursları dışındaki özel öğretim kurumlarında teorik eğitimlerin gerekli tedbirlere riayet edilerek yüz yüze eğitim yöntemiyle gerçekleştirileceği Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve 18762107 sayılı yazısı ile tüm il valiliklerimize bildirilmiştir.

Ancak, İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün 18/11/2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi, İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün 30/11/2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi ile getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle teorik ve uygulama eğitimi tamamlanan programların sınavları yapılamadığından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08/01/2021 tarih ve 18973674 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığından motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, çeşitli kurslara (havacılık, denizcilik vb.), özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına, iş makineleri sürücü eğitim kurslarına, uzaktan eğitim yapan kurslara ve hizmet içi eğitim merkezlerine devam eden kursiyerlerin gireceği teorik ve uygulama sınavlarının bahsi geçen Genelgelerin istisnalar bölümüne dahil edilmesi ve sınavlara katılacak kursiyerler ile tüm görevlilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları talep edilmiştir.

2022 Temmuz Zamlı Öğretmen Maaşları 2022 Temmuz Zamlı Öğretmen Maaşları

Bakanlığımız talebine yönelik alınan İçişleri Bakanlığının İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün 15/01/2021 tarih ve E-89780865 sayılı yazısında yukarıda belirtilen teorik ve uygulama sınavlarının hafta sonu kısıtlaması devam eden sürelerde yapılabileceği sınava girecek kursiyerler ile tüm görevlilerin kısıtlamadan muaf olacakları belirtilmiştir. Bu kapsamda ilinizde düzenlenecek teorik ve uygulama sınavlarına girecek kursiyerler ile tüm görevliler (ihtiyaç duyulması halinde ilgili mevzuatlarında belirtilen görevli sayılarının dışında görevlendirilecekler dahil kurs görevlileri, şoför v.b.) için onayların alınması gerekmektedir. Ayrıca kısıtlamalar nedeniyle direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarında getirilen 8 kursiyer sınırlaması kaldırılmış olup mevzuatta belirtildiği gibi 12 kursiyerin sınava gireceği şekilde düzenleme yapılacaktır.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda salgın tedbirlerine titizlikle riayet edilerek gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.'' denilmiştir.