1307 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar 19 Temmuz 2021 Tarihli ve 31546 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Faik Öztrak: Ek bütçede faiz lobilerinin daha da ihya edilmesi unutulmamış Faik Öztrak: Ek bütçede faiz lobilerinin daha da ihya edilmesi unutulmamış

Resmî Gazete

19 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Sayı : 31546

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE GİRMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No: 1307

Karar Tarihi: 16.07.2021

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18 Temmuz 2021 Pazar gününden başlamak üzere 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul'un 16 Temmuz 2021 tarihli 104'üncü Birleşiminde karar verilmiştir.