1306 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 19 Temmuz 2021 Tarihli ve 31546 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete 

EYT ile ilgili flaş açıklama! EYT ile ilgili flaş açıklama!

19 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Sayı : 31546

TBMM KARARI

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLİ VE ARAVERMESİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No: 1306

Karar Tarihi: 16.07.2021

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurul'un 16.07.2021 tarihli 104'üncü Birleşiminde karar verilmiştir.