Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan vergi başmüfettiş, müfettiş kadrolarına atamalar yapıldı. 1271 kişiyi içeren atama listesi Resmi gazetede yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211116-4.pdf