Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 73911930-245.99-E.14633547 sayılı Özel Eğitim Okulları Pansiyonlarında Barınma konulu 12 Ekim 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a okul kantininde satılan ürünlerin fiyatı şikayet edildi. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a okul kantininde satılan ürünlerin fiyatı şikayet edildi.
Genel Müdür Mehmet Nezir Gül imzalı resmi yazıda, ''özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yüz yüze eğitime geçiş süreçlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında 12 Ekim 2020 tarihi itibarı ile belirlenen sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimin başlanacağı Genel Müdürlüğü'nün 9 Ekim 2020 tarihli ve E.14484931 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Yüz yüze eğitime başlayan kademelerde özel eğitim okulları bünyesindeki pansiyonlar 12 Ekim 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayacaklardır.

Buna göre;

1- Öğrenci ve görevli diğer personelin günlük olarak HES kodu sorgulamalarının yapılarak pansiyonlara alınması, semptom ve ateş ölçümlerinin düzenli olarak takip edilerek kayıt altına alınması 

2- Bakanlığımızca hazırlanan ''Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu''nda belirtilen tedbirlere uyulması

3- Okul müdürlüklerince hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında grup gözetimi ve eğitim görevi verilen öğretmen, belletmen, nöbetçi belletmen, yardımcı personel ve öğrencilerin bilgilendirilmesi

4- Pansiyonlarda sosyal mesafenin korunması amacıyla ortak alanların mümkün olduğunca dönüşümlü olarak kullanılmasının sağlanması

5- Pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemesi, evci ve çarşı izinlerinin pandemi tedbirleri çerçevesinde okul yönetimlerince yeniden düzenlenmesi

6- 12-19 Ekim 2020 tarihleri arasında pansiyonlarda barındırılacak olan paralı ve parasız yatılı öğrenci kayıtlarının e-Pansiyon üzerinden yapılması

7- Bakanlığımızca hazırlanan ''Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'' doğrultusunda yemek hizmetlerinin paketli ve hijyen kurallarına uygun olarak verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca pansiyon giriş bölümünde veya dış cephesinde, öğrenci ve personelin genel kullanım alanlarında kolayca görebileceği, pansiyonda uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar farklı yetersizliği olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenmelidir. (Örneğin; az gören öğrenciler için büyük puntolu, kontraslı olan içerikler tercih edilmelidir. Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler için Braille formatlı içerikler hazırlanmalıdır. Bilgilendirme afişlerinin görsellerinin ayrıntılı betimlenmesi sağlanmalıdır. İşitme engelli öğrenciler için bilgilendirme içeriklerinde işaret dili desteği bulunmalı ve içeriklerin işaret dili ile anlatılması gerekmektedir.)

12 Ekim 2020 tarihinde pansiyonların açılması, okul müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemlerin Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 9 Ekim 2020 tarihli ve E.14485029 sayılı Makam Onayı ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 9 Ekim 2020 tarihli ve E.14501334 sayılı yazısı ile yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.