Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-35235946-410.03-29390199 sayılı 12 Ağustos 2021 tarihli Kursiyer Sayısının Yetersiz Olduğu Durumlardaki Özel Kurslar Sınavının Yapılışı konulu resmi yazı yayınlandı.

Kantinlerin Yarı Kira Vermesi Uygulaması Sona Erdi Kantinlerin Yarı Kira Vermesi Uygulaması Sona Erdi

Genel Müdür Bakan a. Muammer YILDIZ imzalı resmi yazıda ''5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurslarda uygulanan programlar doğrultusunda verilen eğitimlerin inceleme ve kontrollerine, yapılacak seviye tespit, seviye tamamlama ve kurs bitirme sınavlarına, sınavlar için oluşturulacak komisyonlara, sınavlarda görevlendirilecekler ile görevlerine ve görevlendirilenlere ödenecek ücretlere ilişkin Özel Kurslar Sınav Yönergeside, değişiklikler yapılmış ve Genel Müdürlük internet adresinin "Mevzuat" bölümünde ve "Duyurular" da yayımlanmıştır.

Özel Kurslar Sınav Yönergesi kapsamında yapılan sınavlardan, "Kursiyer sayısının yetersiz olduğu durumlarda yapılacak sınavlar" ile ilgili olarak söz konusu Yönergeye EK MADDE 1 hükümleri eklenmiş olup, yapılacak sınavlarda söz konusu hususların da göz önünde bulundurulması konusunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.