Başkan Bakan a. Mehmet Fatih Leblebici imzalı resmi yazıda Personel Genel Müdürlüğünün 7 Ekim 2021 tarihli ve 34072930 sayılı yazısında Konya ili ... ilçesi ... Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen olarak görev yapmakta iken 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren Konya ili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevlendirildikleri belirtilen ... ile ...'ye, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen görev yapanlara 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32'nci maddesi uyarınca ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenip ödenemeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Buna göre; daha önce Başkanlığımız 15 Eylül 2020 tarihli ve 12771879 sayılı yazımız ile öğretim yılına hazırlık ödeneğinin eğiti ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunup Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere ve yöneticilere ödenmesi gerektiği belirtilmiş olup Personel Genel Müdürlüğünün 7 Ekim 2021 tarihli ve 34072930 sayılı yazısı ekinde belirtilen durumda söz konusu öğretmenler Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilmediğinden öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.'' denilmiştir.