Kur'an-ı Kerim'in yüz ikinci suresi olan Tekâsür Suresi 8 ayettir ve Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Tekâsür Suresi adını ilk ayette geçen ve çoklukla övünme anlamına gelen tekasür kelimesinden alır.

Tekasür Suresi'nde insanların, hayatın aldatıcı yönleriyle meşgul olmalarından, dünya malını biriktirmeye olan düşkünlüklerinden ve âhiret hallerinden söz edilmektedir.

Tekasur Suresi Türkçe Okunuşu

1.Elhakümüt tekasür

2.Hatta zürtümülmekabir

3.Kella sevfe ta'lemun

4.Sümme kella sevfe ta'lemun5.Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn

6.Le teravünnelcehıym

7.Sümme leteravünneha aynelyakıyn

8.Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym

Tekasur Suresi Türkçe Anlamı

1, 2.Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

3.Hayır; ileride bileceksiniz!

4.Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!

5.Hayır, kesin olarak bir bilseniz.

6.Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.

7.Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.

8.Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?