Kur'an-ı Kerim'in yüz birinci suresi olan Kâria Suresi Mekke döneminde inmiştir ve 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey demektir. Kâria Suresi, ismini ilk ayetinde geçen ve kıyamet günü anlamında kullanılmış olan el-Kari'a kelimesinden alır. Kâria Suresi'nde bazı kıyamet tasvirlerine yer verilmekte, âhiret sorumluluğu bilinci aşılayan uyarılarda bulunulmaktadır. 

Karia Suresi Türkçe Okunuşu

1.El kariah

2.Mel kariah

3.Ve ma edrake mel kariah

4.Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus

5.Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş

6.Fe emma men sekulet mevazınüh

7.Fe hüve fi ıyşetir radıyeh

8.Ve emma men haffet mevazınüh

9.Fe ümmühu havıyeh

10.Ve ma edrake mahiyeh.

11.Narun hamiyeh

Karia Suresi Türkçe Anlamı

1.Yürekleri hoplatan büyük felaket!

2.Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?

3.Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

4.O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

5.Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

6.İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,

7.Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.

8.Ama kimin de tartıları hafif gelirse,

9.İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye'dir.

10.Sen Hâviye'nin ne olduğunu ne bileceksin?

11.O, kızgın bir ateştir.