Devlet Yükseköğretim Kurumları başvurmak istedikleri alanlar için 02-30 Temmuz 2021 (Saat17:00) tarihleri arasında https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresinden başvuru yapacak olup, doldurulan formların elektronik hallerini Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığımıza ulaştıracaklardır.

BAŞVURU

1- Başvurular, sadece https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden yapılacaktır. Manuel doldurulan formlarla yapılan başvurular ve sistem üzerinden doldurulmuş olan ancak sonlandırılmamış olan formlar geçersiz başvuru olacaktır.

2- Yükseköğretim Kurumlarının, “YÖK​ 100/2000 Doktora Bursu Başvuru Formu”nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS’te * yetkilendirmeleri gerekmektedir. Daha önceden kullanılmakta olan giriş ekranlarında sistemde rol ataması yapılmış olan yetkililerin tekrar yetkilendirilmesine gerek yoktur.

İlk defa başvuru yapacak kişilerin yetkilendirme işlemleri ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

*YÖKSİS Rol Adı: “100/2000 YÖK Doktora Bursu”

Önemli: Bu aşamada sadece Üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak olup öğrencilere yönelik başvurular bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.

3- Başvuru Formu’nun, karakter kısıtları göz önünde bulundurularak ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

4- Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan,en fazla 5 alan için en az 3 kontenjan talep ederek başvuru yapabilecektir.

5- Geçmiş dönemlerden kalan hiçbir kontenjan 2021-2022 eğitim öğretim yılı Güz dönemine aktarılmayacaktır.

6- Başvuruda öncelikli alanın adının seçilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alan adıyla birebir aynı olması gerekmemektedir.

Telefon: 0 850 470 0 965

Eposta: [email protected]

Usul ve Esaslar

Güncel 100 Öncelikli Tematik Alan