Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 43769797-10.07.01-E.14524959 sayılı Yüz Yüze Eğitim Faaliyetleri konulu 10 Ekim 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Bakan a. Dr. Cem Gençoğlu imzalı resmi yazıda ''COVID-19 salgın sürecinde 12 Ekim 2020 tarihinden itibarn okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda yapılacak yüz yüze ve uzaktan eğitime ilişkin açıklamalar Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 8 Ekim 2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.14430520 sayılı yazısıyla yapılmış olup uygulamada görülen tereddütleri gidermek amacıyla aşağıda ek açıklamalar gerekli görülmüştür.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 8 Ekim 2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.14430520 sayılı yazısı ekinde yer alan 4. sınıf Haftalık Ders Çizelgesi yerine ekte yer alan haftalık ders çizelgesi uygulanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 43'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde ilkokullarda okutulan yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin öncelikle okulun kadrolu alan öğretmenlerince, kadrolu alan öğretmeninin bulunmaması durumunda sınıf öğretmenince okutulması sağlanacaktır.

Okulun yönetimi tarafından öğretmenlerle yapılacak planlamalar doğrultusunda yüz yüze ve canlı ders yoluyla işlenecek derslerin dışında kalan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 12 Eylül 2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'ndeki diğer derslerin EBA TV üzerinden öğrenciler tarafından takip edilmesi sağlanacaktır.'' denilmiştir.