Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 98403766-245.99-E.14524241 sayılı Pansiyonlarda Barınma konulu 10 Ekim 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Bakan a. Nazif Yılmaz imzalı resmi yazıda ''31 Ağustos 2020 tarihli ve 71287530-105.99-E.11613593 sayılı yazı ile destekleme ve yetiştirme kursları çerçevesinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin resmi okul pansiyonlarında barındırılmalarına ilişkin usul ve esaslar bildirilmiştir. 12 Ekim 2020 tarihinde ise belirlenen sınıflar seviyesinde yüz yüze eğitim başlayacaktır. Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören ve yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler okul pansiyonlarında barındırılabilecektir.

1- Öğrenci ve görevli dğer personelin günlük olarak HES kodu sorgulamalarının yapılarak pansiyonlara alınması, semptom ve ateş ölçümlerinin düzenli olarak yapılarak kayıt altına alınması

2- Bakanlığımızca hazırlanan ''Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu''nda belirtilen tedbirlerin alınması

3- Okul müdürlüklerince hijyen, bulaşıcı astalıklar ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında belletmen, nöbetçi belletmen, yardımcı personel ve öğrencilerin bilgilendirilmesi

4- Pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemesi, evci ve çarşı izinlerinin pandemi tedbirleri çerevesinde okul yönetimlerince yeniden düzenlenmesi

5- İmam hatip ortaokullarında veli onayının bulunması koşuluyla ve il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda barınma hizmetlerine yüz yüze eğitimin yapılmadığı haftanın diğer günlerinde de devam edilebilecektir.

6- 9 Ekim 2020 tarihli ve 932033036-10.03-E.14485029 sayılı Makam Onayı'na göre pansiyonlarda paralı yatılı öğrenci olarak barındırılan öğrencilerin mağdur edilmemesi için Kasım ayına kadarki süre olan 18 günlük ücretin, 2020 yılı M cetveli ile belirlenen günlük barınma ücretinin (3660 TL/255 gün) hesaplanarak ilgili birime ödenmesi ve 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 51'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılması

7- Burslu öğrencilerden parasız yatılılığa geçmek isteyenler ile ilgili İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun gereği bursların kesileceği konusunda öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi, geçiş talebinin yazılı olarak alınması

8- 12-19 Ekim 2020 tarihleri arasında pansiyonlarda barındırılacak olan paralı ve parasız yatılı öğrenci kayıtlarının e-Pansiyon üzerinden tamamlanması gerekmektedir.'' denilmiştir.