1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle o güne gelen derslerin 2 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılamayacağı konusundaki detaylar haberimizde.

Uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı, haftalık ders çizelgelerinin uygulanması noktasında esnek bir yapı sergileyerek pazar günleri hariç haftanın 6 günü öğrenci ve öğretmenlerin ders yapabilmelerine olanak sağlayacak esaslar belirlemiştir. Okul yönetimleri tarafından hazırlanan programlar neticesinde öğretmenler, çeşitli çevrim içi araçlar ile uzakta eğitim yoluyla ders görevlerini yerine getirmiştir. Uzaktan eğitim gün ve saatlerinin esnek bir yapıda bulunması, ders programında 1 Ocak 2021 Cuma günü olan derslerin 2 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddütler oluşturduğu görülmüştür.

Bilindiği üzere Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. Maddesinin c bendinde; ‘1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.’ Aynı Kanunun d bendinde ise; ‘Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.’ Hükümleri mevcuttur.

Mezkûr Kanunda geçen hükümler incelenip değerlendirildiğinde; 1 Ocak 2021 Cuma gününün tatil olduğu dolayısıyla müteakip 2 Ocak 2021 Cumartesi gününün de mezkûr kanunda hüküm altına alınan diğer tatiller ile aynı kapsamda olduğu ve tatil olduğu çok açık olarak ifade edilmiştir. Görüleceği üzere Kanunla hüküm altına alınan bu tatil, hafta sonu tatilinden farklı olarak ifade edilmiştir.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul kantini kiralarına yüzde 400 ile 600 arasında zam yaptı, esnaf isyan etti. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul kantini kiralarına yüzde 400 ile 600 arasında zam yaptı, esnaf isyan etti.

Yukarıda ifade edilen açıklamalar çerçevesinde 1 Ocak 2021 Cuma gününün yılbaşı olması sebebiyle genel tatil olduğu, müteakip cumartesi gününün tamamının tatil ilan edildiği, bu kapsamda cuma günü yapılamayan derslerin cumartesi günü yapılıp ücret tahakkuk ettirilemeyeceği açıkça görülmektedir.