TEOG Sınavına 8 Alternatif
Kamuajans.com - Eğitimden anlamayan birçok yazar veya sanatçının televizyonlara çıkıp, ceviz kabuğunu bile doldurmayan açıklamalarına kimse itibar etmiyor. Bu konuda da arkadaşlarımız müsterih olsunlar. İşte tam bu noktada bakanlığımıza destek olmak için, çocuklarımızın adil ve tarafsız bir sistemle yollarına devam etmeleri için biz Lider Eğitimci Yazarlar Derneği, üzerimize düşen araştırmayı yaparak kamuoyunun bilgisine ve bakanlığımızın onayına sunuyoruz. Özet olarak vereceğimiz alternatifler istenildiği ve muhatap alındığımız takdirde ayrıntıları da paylaşmaya hazırız.

Şunu da unutmamak gerekir sabit ve monoton bir sistem başarıyı tetiklemez. Bilenlerle bilmeyenler de hiçbir zaman bir olmaz ve olmamalı.

Bir diğer konu ise bazı akademisyenlerin sürekli dışa bağımlı gibi davranması ve diğer ülkelerin eğitim sistemini ülkemizde örnek olarak tanıtıp uygulamaya koyma isteği sorunudur. Şunu belirtmek gerekirse ülkemizdeki sınava giren öğrenci sayısı lise ve üniversitede 20 milyon civarında. Bu rakam örnek gösterilen ülkelerin neredeyse tamamının nüfusuna eşit. Burada durup düşünmek lazım. Atılan her bir adımın maliyeti de düşünülmeden olmaz. Sınıf mevcutları ve sunulan imkanlar da farklılık arz ettiğine göre diğer ülkelerle eşit şartlardaymışız gibi örnek gösterenler cehaletlerini ilan ederler. Ancak eğitimde diğer ülkelerin sistemleri araştırılıp yenilikleri ve bize uygun kazanımları değerlendirmeye alınabilir.

Peki neler yapılmalıdır diye sorduğumuzda; değerli arkadaşım, sayın hocam Prof. Dr. Necati Cemaloğlu'nun şu cümleleri açıklayıcı olacaktır.


''Yapılması gereken, eğitim sisteminde köklü reform yapmaktır. 21. Yüzyıl becerilerine uygun insan tipini nasıl yetiştirebilirim sorusuna verilecek cevap, yetiştirilecek insan tipinin de tanımını verecektir. Bu sistem bütünlüğü içerisinde mesleki ve teknik eğitim sistemi yenden düzenlenmeli, hem iç piyasanın hem de dış piyasanın ihtiyaç duyduğu meslek adamı yetiştirilmelidir. Bu meslek adamının iletişim, problem çözme, eleştirel düşünme, matematik, teknoloji kullanma ve yabancı dil bilgisi üst düzeyde olmalı ve uluslararası iş birlikleri kullanılarak istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.''

Herkese aynı eğitim sistemini dayatmak meselesi ise çok ilkel geliyor bana. Yani bizim yaptığımız şu anda ata et, aslana ot vermek gibi saçma sapan bir uygulama...
Ata ot, aslana et vermek lazım değil mi?
Örneğin yeteneğine göre bir çocuğa pilotluk ve onunla ilişkili bilim dallarını verin, o çocuk büyüdüğünde uçağı evire çevire kullanır.
Mimarlık eğitimi verin, birçok Mimar Sinan daha çıkar.
Edebiyatta hayata hazırlayalım bir Balzac, bir Viktor Hugo da biz çıkarırız.
Devlet adamları ve yönetici okulları açalım, onları temelden yetiştirelim.
Siyaset ortaokulları açalım tarihimizin ve kadim medeniyetimizin gücünü iliklerine kadar işleyelim.
Özel olarak futbolcu yetiştirelim.
Dünyaya transfer edip ülkemizi ihya edelim.
Bir doktoru küçüklükten itibaren yetiştirelim bakın nasıl İbn-i Sinalar yetişiyor.
Emin olun Einstein bizim eğitim sistemimizde yetişseydi adı sanı duyulmaz tarih olurdu.
Eğitim sistemimiz pansuman tedavi ile bir yere ulaşamaz. Muasırın m'sine yetişemez.
Teşhis yanlış yapılınca, tedavi de yanlış yapılıyor. Sonuç ise bitkisel hayat.
Artık ameliyat şart olmuştur.(Reform kastedilmiştir)


İlgi, yeteneği, zeka alanı, mizacı ve fıtratı birbirinden farklı bütün öğrencilere aynı ve tek tip müfredat dayatmak kadar ilkel hiçbir şey yok bana göre.


Bu durum ve uygulama, kulağı duymayan birine Mozart dinletmek gibi bir şey...
1. ALTERNATİF: (sınavsız)


İLGİ ve YETENEKLERİNE GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ


Bu sistem tarafımdan geliştirilmiş olup, milli ve uzun uzun soluklu bir sistemdir. 
Sisteme yön verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için üniversitelerle protokol imzalanıp gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. Gerekli çalışmaları istenildiği takdirde paylaşacağımızı belirtmiştik.
Daha önce teklif ettiğim ''Tutaks'' projesinin hayata geçirilmesi ve devamında aşağıdaki maddelerin uygulanmasıyla mümkündür.
Herkese anaokulu şart olmalı.
Bu anaokullarında çocukların ilgi ve yetenekleri belirlenmeli. Gelişim süreci hem öğretmenlerce hem de müfettişlerce takip edilmeli.
Üstün zeki öğrenciler BİLSEM'ler tarafından daha özel bir programla yetiştirilmeli.
İlkokullar da aynı şekilde mecburi olup temel beceriler öğrencileri bunaltmadan okuldan soğutmadan kademe kademe verilmeli.
Sınıf öğretmenleri bütün sınıfları okutmamalı. 
Daha profesyonel bir aşama olan her öğretmen her yıl bir sınıfı okutmalı.
Yani sınıf öğretmenleri:
*Birinci sınıf öğretmenleri
*İkinci sınıf öğretmenleri
*Üçüncü sınıf öğretmenleri
*Dördüncü sınıf öğretmenleri şeklinde uzmanlaşma yoluna gitmeli.
Sanat dersleri ve meslek dersleri de kademe kademe ilkokulda verilmeli.
Her senenin sonunda öğretmenler raporlarını hazırlamalı.
Müfettişler de ayrıca iletişim halinde olarak rapor sürecini takip etmeli sahaya inip dahil olmalı.
Anaokulu raporları, ilkokul öğretmenlerinin raporları, müfettişlerin raporu hazırlanarak veli ile oturup gelişim süreci velilere anlatılmalı.
Belirli yerlerde ve yeterli sayıda ''Yetenek Belirleme Merkezleri'' kurulmalı. Bununla ilgili ayrıntıyı da istenildiğinde sunabiliriz.
Veli onayı da alındıktan sonra öğrenciler Yetenek Belirleme Merkezlerine yönlendirilmeli.(Tutaks Projesi)
Zeka düzeyi RAM'larca daha profesyonel ve milli testimiz ASİS kullanılarak yapılmalı.
Belirlenen bu ilgi, yeteneklere ve hazırlanan yönlendirme raporlarına göre çocuklar spor, sanat, meslek ve akademik olarak liselere yönlendirilmeli.
Liseler arasında bir seferliğine ve 9. sınıfı bitirdikten sonra belirlenen kriterlere göre geçiş hakkı tanınmalı..
İlgi, yeteneği, zeka alanı, mizacı ve fıtratı birbirinden farklı bütün öğrencilere aynı ve tek tip müfredat uygulamak büyük bir hata olur. 
''Osmanlı döneminde her çocuk kendi ilgi alanı ve yeteneğine göre eğitiliyordu. Bütün öğrencilere aynı dersler verilmiyordu. Ve mekteplerin duvarında şöyle yazıyordu: Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz''.
Herhalde bundan dolayıdır, ilim ve kültür merkezleri Osmanlı sınırlarında can bulmuş.
Yani sonuç olarak bir balığı sudan çıkarıp kanat takarsak uçmaz. Deneyin olmayacak. Yine deneyin yine olmayacak. Benden söylemesi...

2. ALTERNATİF


TEK TİP SINAV YERİNE SÜREÇTEKİ BÜTÜN YAZILI SINAVLAR BAKANLIK TARAFINDAN YAPILSIN


Özel ve hayati önem taşıyan bir sınav yerine öğretmenlerin her dönem yaptığı iki ya da üç sınavdan birinin sorularını MEB öğretmenlere yollasın. Normal yazılı sınavı gibi sınavlar yapılsın. Hatta bunu öğrenci ve velilere söylemeye bile gerek yok. Normal sıradan birer sınav...
Kimsenin telaşlanmasına gerek de yok.
Birer sınav da branş öğretmenleri yapsın. 
Dört senenin sonunda da puan ortalamasına göre öğrenciler okullara tercihlerine göre yerleştirilsin. 
Sınav kriteri olacaksa bu yol izlenmeli.

3. ALTERNATİF


SERBEST SEÇİM


Merkezi olarak bir sınav olmalı ancak bu sınava girmek mecburi olmamalı.
İsteyen öğrenciler sınava girsin. İstemeyen öğrenciler de sınava girmesin.
Sınav stresini yaşamak istemeyen sürece dahil olmasın. Öğrenci ve aileler bu hakka sahip olmalı. 
Sınava girmek istemeyen adrese dayalı sisteme göre okul puan ortalamasına göre makul bir okula yerleştirilsin.
Sınava girenler ise aynen Teog süreci gibi tercih yaparak yerleştirilmeli.

4. ALTERNATİF


NOT ORTALAMA BAZLI SINAV İLE YERLEŞTİRME SİSTEMİ


Öğrenciler not ortalamalarına göre ve sportif başarılarına göre sınavlara alınmalı.
Not şişirme ve özel okulların denetimi sıkı takibe alınmalı. Ciddi cezalar belirlenmeli.
Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Lisesi sınavına girmek için not ortalaması 85-100 arası,
Anadolu Liseleri için 70-85 arası,
Meslek Liseleri için 45-70 arası,
İmam Hatip Liseleri için seçim serbest olsun.
Not ortalaması 45'ten düşük olanlar çıraklık eğitim merkezlerinde iş garantisi verilerek eğitime tabi tutulmalı.
Spor ve sanat alanlarında mülakat ile alımlar yapılsın.

5. ALTERNATİF


ADRESE DAYALI SİSTEM


Bu sistemde okullar, donanım ve kalite bakımından eşit seviyeye getirilmeden tercih edilmemelidir.
Eşitlik sağlanmadan tercih edilirse belirli bölgelerde kira fiyatları yüzde 500 artabilir. 
Adres değişiklikleri artar. Sosyal huzur bozulabilir.
Yani eşitlik, iyi tabir edilen okulların çıtasını düşürmek şeklinde değil de her okulun çıtasını yükseltmek şeklinde olmalıdır.
Öğrencinin oturduğu bölgeye en yakın olan okul türleri belirlenir. 
Not ortalamalarına göre yerleştirme yapılır.

6. ALTERNATİF


OKULLAR ARASI  YATAY VE DİKEY GEÇİŞ SİSTEMİ


İlk dört sene temel becerileri kazandırma dönemi olacak.
5. sınıfta herkes en yakınında bulunan düz ortaokula başlar.
Sene sonunda aldığı notlara ve performanslara bağlı olarak gerekli yönlendirmeler yapılmalı. 
Yani 6. sınıftan itibaren fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, meslek liseleri ve sanat liselerinin benzeri  gibi orta okullar açılmalı.
Belirlenen kriterleri taşıyanlar bu okullara yönlendirilmeli veya düz ortaokula devam eder.
Her yıl ölçülen performansa göre bir üst veya bir alt kuruma geçişler yapılabileceği gibi yatay olarak da istenilen okula geçiş hakkı tanınmalı.
Gerekli yönlendirmeleri okul, öğretmenler, rehber öğretmenler ve aile beraber yapar.
Bu sistemde okullaşma oranı ve okul sayısı ciddi manada arttırılmalıdır.

7. ALTERNATİF


HER OKUL TÜRÜ KENDİ SINAVINI YAPSIN


Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri kendi sınavlarını yapsın. Yani tek sınav ve merkezi.
Anadolu Liseleri (eski tarzda başarı odaklı Anadolu Liseleri tekrar hayat bulsun diğerleri düz lise olsun) kendi sınavını yapsın.
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri kendi sınavını yapsın.
İmam Hatip Liseleri de kendi sınavını yapsın.
Sorulacak sorular da okul türlerinin yapısına göre olsun.
Meslek Liseleri iş garantili kapsamında belediyeler ve sanayicilerin himayesine verilsin. 
Sınav stresine katlanmak istemeyen ve bir an önce üretim ve iş odaklı hayata atılmak isteyenler için geçim kapısı olsun.
İsteyen öğrenci bütün okulların sınavlarına katılma hakkına sahip olsun.
Sınav sonuçlarına göre önce 20-25 tercih yapılarak liselere yerleştirme yapılabilir.

8. ALTERNATİF


EN ÇOK TALEP EDİLEN OKULLAR KENDİ SINAVINI YAPSIN


Kontenjan sınırı olup başvurunun çok olduğu, tercih edilen kurumlar kendi sınavını yapabilir.
Ancak bu alternatifte de planlama çok önemli.
Örneğin aynı gün hem Kabataş Erkek Lisesi hem de Kartal İmam Hatip Lisesi sınav yaparsa iki okulu da beğenen ve ikisinde de okuma isteği olan öğrenciler birini tercih etmek durumunda kalacaklardır.
Valilikler sınav organizasyonu yaparak çözüm üretebilir.
Bir diğer sakınca da bu sistemde bir öğrenci bir çok farklı okulun sınavına girerek yoğun strese maruz kalabilir.
Doğu ve Güneydoğuda okuyan öğrencilere de batı yolu kapanacağından bu soruna da çözüm bulunmalıdır.

Selçuk TÜTAK
Lider Eğitimci Yazarlar Derneği
Genel Başkan Yardımcısı 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
HALİL TÜRKMEN Psikolog/Rehberlik Uzmanı 13 ay önce

YÖNLENDİRME VARKEN SINAV KADER DEĞİL
Öğrencilerin başarısızlığı kader değildir, yanlış yönlendirmenin eseridir.
Sağlıklı bir yönlendirme ile her bireyin bireysel ayrıcalıklarının dikkate alınarak üst programlara YÖNLENDİRME yapıldığında başarı kaçınılmaz olacak eğitimin kalitesi de artacaktır.
TEOG Kalkmalı, Her Öğrenci istediği Lise Programına kayıt yaptırmalı...
Önerisi Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelmesine ve harekete geçilmesine rağmen. Neden AÇIK UÇLU SORULARDAN OLUŞAN SINAV alternatif olarak öneriliyor
Açık uçlu sorulardan oluşan ölçme ve değerlendirme sistemi ilkel olduğu kadar objektif olmayan, yargısal değerlendirmelere yol açan Bir sınavdır.( Örnek 10 puanlık bir soruya verilen cevabı, A Öğretmeni kendi görüşüne yakın bulup 10 puan verirken, B öğretmeni 5, C öğretmeni= 0 puanla değerlendirebilir SINAV SINAVLA, YANLIŞ YANLIŞLA DÜZELMEZ
Okullarda Rehberlik Servislerine işlerlik kazandırılıp, Yönlendirme Komisyonu( Sınıf, Branş ve Rehber Öğretmenler, İdareciler, Öğr

Misafir Avatar
Halil Türkmen Psikolog/ Rehberlik Uzmanı 13 ay önce

Bazı yorumlar deneyimli bir eğitimci olarak beni üzmekle kalınmadı derinden yaraladı.
Maalesef Öğretmenlerine güvenmeyen bir toplum
Arkadaşlar, Öğretmenler maaşlarını sizden mi, siyasilerden mi kimden alıyor? Devlet yani MEB maaşlarını ödüyor. Öğretmenlerimizin görüşleri ne olursa olsun 4+4 yani 8. Sınıf sonunda her öğrencisinin ilgi, istidat, yetenek, ders başarı notları yani Bireysel Ayrıcalıklarını dikkate alarak ( Sınıf, branş, rehber öğretmenleri, idareciler) en az 3-4 Lise programını önermesi BU KADAR EĞİTİMCİNİN NASIL ÇIKARINA, DÜŞÜNCELERİNE GÖRE YANLIŞ KARAR OLABİLİR Öğrenci önerilen bu lise türlerinden istediğine kayıt yaptırmasının yanlışı nerededir Allah Aşkına!..
TÜM GELİŞMİŞ ÜLKELER YÖNLENDİRMEYİ UYGULUYORDA BİZİM ÖĞRETMENLERİMİZ Mİ ACİZ!.. YOKSA İKTİDARLARIN SİYASİ HESAPLAR MI BUNU GEREKTİRİYOR
BİZİM ÇOCUKLARIMIZ KOBAY MI? DENE ME TAHTASINA DÖNDÜLER
SINAVIN ALTERNATİFİ BAŞKA BİR SINAV DEĞİLSINAVA ALTERNATİF SINAVSIZ GEÇİŞ YANİ YÖNLENDİRMEDİR.
geleceginegitimi

Misafir Avatar
ozkan 13 ay önce

Yazık biz anne babaların emeğine sayın cumhurbaşkanı istedi ama muhakkak danışmanları en azındsn bu geçişi kademeli yapmamız gerektiğini düş7nm7şlerdir yolsa 1 milyn 100 bin çocuk bu sene heba ediliyor ben bina kay8p nesil diyorum sizlerden isteğim bir veli olarak yerine gelecek sistemi bakan ve müsteşarların bilmediği bir süreçte en iyisi yani yeni sistem belirleninceye kadar TEOG dur l7tfen çoculların geleceği ile oynamay8n iyi öğrenci yani hedefi olanlarıda ßu an kaybediyoruz.Sevgi ve saygılar. Cumhurbaşkanımız muhakkak uzmanların görüşlerini göz önüne alır.

Misafir Avatar
Halil Türkmen Psikolog/ Rehberlik Uzmanı 13 ay önce

Sayın Site Editörü
2 yorumla gönderdiğim yorumum onayladığında ülkemiz için, çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimi için büyük bir katkıda bulunmuş olacaksınız.
Makalemin Devamı:
tüm meslek programları) MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ( Bu günkü sayıları arz talep ve ihtiyaçlara uygun arttırılarak) ve İŞE HAYATA HAZIRLAYICI PROGRAMLARA ( Aşçılık, Kuaförlük, Fırıncılık vb. Ata mesleklerine)
Yönlendirildiğinde LİSELERDEN, ÜST PROGRAMLARA VEYA ÜNİVERSİTE PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞLERİ SAĞLANIR
Kalan Öğrencilerin %40 Yükseköğretim Kontenjanlarına Akademik Başarı Lise mezuniyet Not ortalamaları dikkate alınarak istediği programa kayıt yaptırır. ( Yükseköğretim Programı kontenjanları bu sayıda öğrencilerin yerleşmesi için yeterlidir. Ayrıca başarısızlık halinde, benzer programlar arası geçişler düzenlenir. AYRINTILI BİLGİ GELECEĞİN EĞİTİMİ KİTABIM- 2003 Yayın Yılı III. BÖLÜM: EĞİTİMDEYÖNLENDİRME
www.geleceginegitimi.com
Psikolog/ Rehberlik Uzmanı

Misafir Avatar
Halil Türkmen Psikolog/ Rehberlik Uzmanı 13 ay önce

Yukarıdaki Haberde 1. Alternatifin Bilimsel TEMELLERİ ÇAĞDAŞ, BİREYSEL VE YÖNLENDİRİCİ EĞİTİM SİSTEMİ ( 1983- 2000 yılları arasında yazıldı) 2003 yılından beri aşağıdaki web sitesinde yayımlanmaktadır.
www.geleceginegitimi.com
TEOG, TEOGUN ALTERNATİFİ, SINAVSIZ MODEL
TEOG VE TÜM SINAVLARIN ALTERNATİFİ VE PANZEHİRİ YÖNLENDİRMEDİR.
İDDİA EDİYORUM AŞAĞIDA BİLGİ VERDİĞİM KİTABIMDAKİ YÖNLENDİRME BOYUTU ( Çok uzun ve ayrıntılı olduğu için burada yer verilemediği için kısa ve öz değinilmiştir. ) EĞİTİMDE UYGULAMAYA KONULDUĞUNDA
ÖĞRENCİLERİN EN AZ YARISI YETENEKLER YARISI DA AKADEMİK BAŞARI NOTLARI İLE LİSE VE ÜNİVERSİTELERE SINAVSIZ GEÇİŞ YAPACAKLARDIR
KISACA YÖNLENDİRME: Bu gün gelişmiş ülkelerin büyük bölümünde yönlendirme uygulanmaktadır. YÖNLENDİRME ile Öğrencilerin %40 ile %60 ‘ı Bireysel Ayrıcalıkları EQ= Duygusal Zeka ve QI= Akademik Zeka yönlendirmede dikkate alınmalı ve esas olmalıdır.
IQ=Akademik Zeka ile ilişkili olarak, Alan Derslerinden aldıkları NOT ORTALAMASI;

Misafir Avatar
globanlıkao 13 ay önce

Kaosu oluşturanların suçu yok mu? Sanki sunduğun öneriler adaletli mi? Bu kaosu oluşturanlar ve onu küçük görmeye çalışanlar çocukların göz yaşlarında boğulur...Nasıl öneri...

Misafir Avatar
Misafir 13 ay önce

İlkokul sınıf öğretmeni tamamen yetkili olmalı.Avrupa böyle yönlendiriyor .Akademik eğitim yapmak isteyen öğrenciyi en iyi ilkokul öğretmeni tanır.İlkokul öğretmenlerine güvenmeliyiz.Ortaokulda merkezi sınav yapmaya da gerek kalmaz.mesleğe yönlendirme ilkokulda yapılıyor.akademik eğitime uygun olanlarda bu eğitimi veren okullara yönlendiriliyor.Yeterki bu uygulama kesin ve okulun öğretmenine yetki verilsin.Lütfen arkadaşlar ilkokul öğretmenleri kesin ve gerçek yetki ve sorumluluk verilsin.Velilere itiraz hakkı olmamalıdır.Tam yetkili ilkokul sınıf öğretmeni olmalıdır.Verdiği karar kesin ve itirazlara kapalı olmalıdır.

Misafir Avatar
HORMONLU NOTLAR 13 ay önce

iYerine koyacak bir şey bulamadılar kesin!!! Herşeyden önce hormonlu notlar için çözümünüz ne?????Çocuğa bakıyorsun bir soru soruyorsun tın tın.Mezuniyet notuna bakıyorsun 90 ın üzerinde...Hadi be!Böyle sistem mi olur???Yazık başarılı öğrencilere...değerlendirme doğru düzgün yapılsın bari...!