COVID-19 Kapsamında Halı Saha Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirmişti.

SPOR 12.08.2020, 12:10 12.08.2020, 12:19
COVID-19 Kapsamında Halı Saha Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi (Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması)'nde COVID-19 Kapsamında Halı Saha Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler de yer almaktadır.

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hem halı saha tesisi çalışanı hem de müşteri, COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki kurallara uymalıdır.

Halı 
saha tesislerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve halı saha tesisleri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Halı saha tesislerinin girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Halı Saha Tesislerinde Alınması Gereken Genel Önlemler

» Halı saha tesislerindeki kişi sayısı 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde 
sınırlandırılmalıdır. Tesis kapasite bilgisi tesis girişine asılmalıdır

» Halı saha tesislerinde çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve 
çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Antrenman ve maç dışında sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır.

» Müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. İçeride kalabalık oluşmasını 
engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Kalabalık ve teması önlemek için giriş ve çıkışlar farklı kapılardan yapılacak şekilde tedbir alınmalıdır.

» Halı saha tesislerinin giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen 
personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38 oC’den yüksek olanlar içeri alınmamalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanlar/müşteriler tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

» Maç ve Antrenman yapacaklar HES kodu ile giriş yapmalıdır. Her müşteri 
HES kodunu üretmeli, halı sahada görevli bir personel “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterinin HES kodunu sorgulayarak uygulamanın onay verdiği kişilere tesisler kullandırılmalıdır. Uygulamanın vaka veya temaslı bilgisi verdiği kişiler tesise alınmamalıdır. (Müşteriler randevu almadan önce aynı uygulama üzerinden kendi risk durumlarını görebilirler).

» Maçlara seyirci alınmamalıdır. 18 yaş altı çocuklar ile birlikte gelen veliler en az 2 metre sosyal mesafe kuralları uygulanarak tribünlere veya bekleme 
alanlarına alınmalıdır. Tribün ve bekleme alanlarında sosyal mesafeye uygun oturma işaretlemeleri yapılmalıdır. Tribün veya bekleme alanındaki herkes maske takmalıdır.

» Duş, soyunma odası ve sauna alanları kullanılmamalıdır. Oyuncular havlu 
gibi kişisel eşyalarını belirlenecek alanlarda sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirmelidir. Zorunlu ihtiyaç olması halinde futbol kulüplerinin altyapı takımları soyunma odalarını antrenör gözetiminde sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde sıra ile kullanmalıdır.

» Spor yaralanması olması durumunda uygulanacak prosedürler önceden 
belirlenmeli, bu konuda personel ve müşteri bilgilendirilmelidir. Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalık ve yakın temas engellenmelidir.

» Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmeli ve en az 14 gün kayıtlar 
saklanmalıdır.

» Halı saha tesislerinin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı 
ve düzenli olarak boşaltılmalıdır.

» Halı saha tesisleri üyeleri ile sözleşmelerine COVID-19 politikaları ve 
rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama eklemelidir.

» Kronik hastalığı ve yaş nedeni ile risk grubunda yer alanların halı sahalara 
gitmemeleri önerilir.

» Halı saha tesislerine maskesiz müşteri/ çalışan alınmamalıdır. Halı sahada 
Antrenman ve maç haricinde maske takmaya devam etmelidirler. N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.

» Antrenman ve maç sırasında nefes almayı zorlaştırabileceği için maske 
takılmayabilir.

» Kafe tarzı yeme içme bölümleri T.C. Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, 
Kafe çalışma rehberine göre hizmet verebilir.

» Halı saha tesislerine misafir alınmamalıdır.

» Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında halı saha 
tesislerinde müşterilerin beklemesine izin verilmemelidir.

» Halı saha tesislerinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek 
kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanmalıdır.

» İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır. 

» Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme 
yapmaları teşvik edilmelidir. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenmelidir.

» Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde T.C. Sağlık Bakanlığının “Ofis ve 
Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılmalıdır.

Müşterilere Yönelik Önlemler

» Müşteriler randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalıdır.

» Tesis içinde her alanda diğer kişilerle 2 metre mesafeye uyulmalıdır.

» İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen 
kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.

» Halı sahaya giderken kişisel havlu götürülmelidir. Havluların işletme 
tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi gerekmektedir.

» Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe korunmalıdır.

» Halı sahaya girmeden önce maske takılmalıdır. Bu tip yerler ve genel olarak 
toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.

» Halı sahaya girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır

» Halı saha içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık 
dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Spor sırasında eller yüze değdirilmemelidir. Kişisel havlu kullanılmalıdır.

» Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/ sarılma vb. yakın temasta 
bulunulmamalıdır.

Personele Yönelik Önlemler

» Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri 
hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

» Çalışan personelin tümü kuralına uygun tıbbi maske takmalı, maske 
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

» Çalışan personel, dinlenme odalarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi 
korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

Halı Sahaların Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

» Halı saha tesislerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık 
kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.

» Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. 
Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

» Halı sahaların temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

» Futbol topları her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon 
sağlanmalıdır.

» Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve 
diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

» T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları 
kullanılabilir.

» Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası 
uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’de yıkanması önerilir.

» Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

» Hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma 
cihazları kullanılmamalıdır.

» Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. 
Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

» Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır. 

» Soyunma kabinlerinin kullanılması durumunda temizliği her müşteri 
kullanımından sonra tekrar yapılmalıdır.

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

» Vantilatörler çalıştırılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmelidir.

» Halı sahaların kapalı bölümleri sık sık havalandırılmalıdır.
Yorumlar (0)
10
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12