ABONE OL

Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve ZTK Müsabakalarına İlişkin Talimat
TFF Yönetim Kurulunun 30.04.2020 tarih ve 30 sayılı toplantısında, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle Tahkim Kurulu ve TFF Hukuk Kurullarının karar alma sürecine ilişkin sürelerin ve Tahkim Kuruluna başvuru süresinin durdurulması uygulamasının uzatılması kabul edilerek; bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi uyarınca, TFF Yönetim Kurulu ile TFF ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı itiraz edilen kararın tebliğinden ve TFF talimatlarının yayımından itibaren yedi gün olarak belirlenen Tahkim Kuruluna başvuru süresinin 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasının, Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 15.06.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına, Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulları, Etik Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulunun toplantıları ile bu kurulların talimatlarında belirlenen yargılama sürecine ilişkin sürelerin durdurulmasının, bu kararın TFF internet sitesinde yayın tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren 15.06.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına, Tahkim Kuruluna başvuru ve yargılama sürecine ilişkin sürelerin durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlamasına karar verilmiştir. 

TFF Yönetim Kurulunun 28.05.2020 tarihli toplantısında salgın nedeniyle durdurulan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının özel koşullarla oynatılmasına ilişkin "Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat" kabul edilmiştir.

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ARA VERİLEN SÜPER LİG, TFF 1. LİG VE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARINA İLİŞKİN TALİMAT

MADDE 1 – AMAÇ


1- Bu Talimat, 2019 – 2020 Sezonunda Covid-19 salgın hastalığından dolayı ara verilen Süper Lig, TFF

1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının tamamlanmasına ilişkin özel koşulları belirlemek 
amacıyla düzenlenmiştir.

2- Bu talimatta yer alan özel düzenlemelere aykırılık teşkil etmemesi kaydı ile müsabakaların 
oynanmasına yönelik diğer Talimat ve Lig Statülerinde yer alan hükümler aynen uygulanır.

MADDE 2 – KAPSAM

Bu Talimat, Süper Lig, TFF 1. Lig Kulüplerinin, Yönetici, Teknik Adam, futbolcu, görevlileri ile 
müsabaka görevlileri, medya ve yayıncı kuruluş mensuplarını ve diğer kişileri kapsar.

MADDE 3 - MÜSABAKALARIN SEYİRCİSİZ OYNANMASI

1- Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 2019 – 2020 Sezonunda kalan müsabakalar seyircisiz olarak oynanır.

2- Seyircisiz olarak oynanacak olan müsabakalarda stadyuma girebilecek kişiler Ek-1’de belirtilen 
tabloda gösterilmiştir.

MADDE 4 – STADYUM DÜZENİ

1- Protokol tribünü, ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları, hakem odası, temsilci odası, doping 
kontrol odası, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması zorunludur.

2- Kullanıma açık olacak olan tuvaletlere yeteri kadar sabun, tek kullanımlık kağıt havlu, el antiseptiği 
konulması ve saat başlarında hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmesi ve birden fazla pisuvar ve lavabo olan tuvaletlerde; pisuvarlar ve lavabolar arasında birer boşluk bırakılacak ve boş bırakılan pisuvarlar ve lavaboların kırmızı şerit ile kapatılması zorunludur.

3- Yedek Kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre ara ile el antiseptiği konulması zorunludur.

4- Stadyum içerisinde bulunacak olan kişilerin konumları ile oturma ve çalışma düzenleri Ek–2’de 
gösterilen Stadyum Yerleşim Planına uygun olarak yapılır.

5- Protokol tribününde oturacak kişiler 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma 
düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır. Protokole girecek kişilerin listesi organizasyon toplantısında müsabaka temsilcisine verilir.

MADDE 5 – ORGANİZASYON VE SORUMLULUK

1- Müsabaka günü saat 12:00’de yapılacak olan Organizasyon Toplantısına, Federasyon Temsilcileri, 
Müsabaka Güvenlik Amiri, 4. Hakem, kulüplerin birer yetkilisi, TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü, her iki kulübün Kulüp Doktoru, Akreditasyon Sorumlusu, Kulüp Güvenlik Sorumlusu, Özel Güvenlik Sorumlusu ve Stadyum Müdürünün katılması zorunludur. Toplantıda sosyal mesafe gözetilerek oturma düzeni sağlanır.

2- Takım araçları ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapmalı ve aynı 
zaman farkı ile stadyumu terk etmelidir.

3- Takım otobüsleri, takım malzeme araçları, hakem araçlarının birbirlerine uzak mesafede park etmeleri 
gerekmektedir.

4- Müsabaka esnasında T Alanında, yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, hakemler, TFF 
Güvenlik ve Akreditasyondan Sorumlu Temsilci, Müsabaka Güvenlik Amiri, VAR görevlisi (1 kişi), yayıncı kuruluş saha içi görevlisi (1 kişi), akredite edilmiş özel güvenlik personeli, ev sahibi kulüp Genel Müdürü veya Stadyum Müdürü dışında kimse bulunamaz. Soyunma odası koridorlarına sahada ve T Alanında bulunabilecek kişiler haricinde kişilerin giriş çıkışları yasaktır.

5- Müsabakada taç çizgilerinde 2’şer, kale arkalarında 1’er olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapar. Top 
toplayıcıların yaşları 20 ile 30 yaş arasında olmalıdır. Top toplayıcılar eldiven ve maske takmalıdır. Her top toplayıcıda topları dezenfekte etmek için dezenfektan ile hijyenik tek kullanımlık bez bulunmalıdır.

6- Müsabakalarda en az 15 top kullanılır. Müsabaka toplarının maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri 
tarafından dezenfekte edilmesi, kapalı bir alanda muhafaza edilerek 4. Hakem tarafından toplar teslim alınıncaya kadar kimsenin temas etmesine izin verilmemesi zorunludur. Topların eşit aralıklarla saha kenarına dizilmesi sağlanır. Maç öncesi, devre arası ve maç sonunda müsabaka topları dezenfekte edilir.

Ayrıca müsabaka esnasında oyun dışında kalan toplar top toplayıcılar tarafından dezenfekte edilerek 
saha kenarındaki yerine konulur.

7- Müsabakalarda Saha Komiseri görevlendirilmez.

8- Oyuncu değişiklik tabelaları ev sahibi kulüp çalışanları tarafından müsabaka öncesi ve devre arasında 
dezenfekte edilir ve 4. Hakeme teslim edilir. Oyuncu değişiklik tabelalarına 4. Hakeme teslim edildikten sonra diğer kişilerin temas etmesi yasaktır.

9- Yedek Kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması zorunludur. Yedek 
kulübesinde bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır. Müsabaka isim listesinde yer almayan futbolcular ve Delegasyon 2’de akredite edilmiş görevliler yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde aralarında 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.

10- Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda ev sahibi takım, misafir takım ve hakemler ayrı 
ayrı zaman diliminde sahaya çıkacak ve sahadan ayrılacaktır. Sahaya giriş ve çıkışlar 4. Hakemin kontrolünde yapılır.

11- Müsabaka öncesi hakemler tarafından yapılan teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde 
yapılacak ve oyuncuların birbirleri ve hakem ile arasındaki mesafenin en az 1,5 (bir buçuk) metre olmasına dikkat edilir. Protokol tribünü selamlanacak; tokalaşma yapılmayarak para atışına geçilir. Takımların ayrı ayrı ve birlikte takım fotoğrafı çekilmez.

12- Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında aynı anda en fazla kaç kişinin 
ısınabileceği müsabakanın 4. Hakemi tarafından belirlenir ve organizasyon toplantısında ilgililere bildirilir.

13- Müsabakalarda refakatçi çocuk, maskot ve benzeri uygulamalar ile müsabaka öncesi orta yuvarlağa 
kulüp sponsor ve lig isim logolarının konulması etkinliği yapılmaz. Kulüplerin müsabaka öncesi sahaya pankartlarla çıkma etkinliği yapılmaz. TFF’nin izin verdiği sosyal ve toplumsal mesaj içeren pankartlar ile TFF’nin uygun göreceği pankartlar TFF temsilcisinin tribünlerde göstereceği yere asılır.

14- Ev sahibi kulüpler uygun görecekleri tribünlere, genel mevzuata aykırı olmaması ve sağlık tedbirleri 
ile genel güvenlik ve emniyet tedbirlerini sağlamak koşuluyla reklam alabilirler.

15- Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının 
düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir.

16- Kulüpler müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamlar ve diğer tüm görevlilerini işbu 
talimatta belirtilen sağlık tedbirlerine ilişkin hususlar ile TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanarak TFF internet sitesinde yayınlanan “Futbola Dönüş Öneri Protokolü” hakkında bilgilendirmek zorundadır.

17- Müsabakalarda Ek-3’te yer alan Zaman Çizelgesi uygulanır.

MADDE 6 – İLAVE SAĞLIK TEDBİRLERİ

1- TFF Sağlık Kurulu tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir doktor 
atanır.

2- Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, ev 
sahibi kulüpler tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı her iki kulübün takım doktorlarının ve TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörünün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmaz.

3- Stadyuma girecek diğer tüm kişilerin ev sahibi kulüp tarafından belirlenecek sağlık görevlileri 
aracılığı ile kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmaz.

4- Kulüpler tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak tüm 
görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce (MG -2) Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması zorunludur.

5- Müsabakalarda görev alacak yayıncı kuruluş çalışanlarına her müsabakadan 2 gün önce (MG -2) 
yayıncı kuruluş tarafından, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması zorunludur.

6- Müsabakalarda görev alacak medya mensuplarına her müsabakadan 2 gün önce (MG -2) TSYD’nin 
kontrolü ile görev yaptıkları medya kuruluşu tarafından, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması zorunludur.

7- Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç 
futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçları ile Antikor testi sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11:00’de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü’ne teslim etmesi zorunludur.

Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test 
yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir.

8- Müsabakada görev alacak ve akreditasyon işlemi yapılmış olan yayıncı kuruluş ve medya 
görevlilerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yaptırılmış Covid-19 PCR ve Antikor test sonuçlarının Yayıncı Kuruluş Yetkilisi ile TSYD görevlisi tarafından Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11.00’da TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü’ne teslim edilmesi zorunludur.

Test sonuçları neticesinde salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanların derhal 
akreditasyonu ilgili kuruluş tarafından iptal ettirilir, stadyuma alınmaz ve müsabakada görev yapamazlar.

9- Müsabakada görev yapacak TFF görevlilerine her müsabakadan 2 gün önce (MG -2) TFF tarafından 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş laboratuvarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılır. Test sonuçları neticesinde salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar müsabakada görev alamazlar.

10- Kulüpler, yayıncı kuruluş ve TSYD; test yaptırması zorunlu olan kişilerden Covid-19 PCR Testi ve 
Antikor testi yaptırmaya ve test sonuçlarını TFF ile paylaşılmasına, test yaptırmayanlar ile test sonuçlarına göre salgın hastalığı geçirmekte olanların stadyuma alınmayacaklarını bildiklerine ilişkin yazılı muvafakat almak zorundadırlar.

11- Görevliler, stadyumlardaki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görev yapmak 
zorundadır. Hakemler ile diyalog kurmak isteyen teknik heyet ile futbolcular, maç süresince hakemlerle aralarındaki sosyal mesafeye dikkat eder.

12- Stadyuma girişlerde maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler stadyuma giriş yapamaz. 
Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur. Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.

13- Stadyuma, protokol tribününe veya herhangi bir stadyum dahili mekana girişte ve çıkışta ön ve 
arkadaki kişiler ile aralarında en az 1,5 (bir buçuk) metre mesafe bırakılarak giriş ve çıkış yapılması zorunludur.

14- Stadyum içerisinde hiçbir alanda kapalı su harici ikram yapılmayacak, ikram alanları ve büfeler 
kapalı bulundurulmalıdır.

15- Asansörler mümkün olduğu sürece kullanılmamalı, kullanılması halinde sosyal mesafeye uygun 
olarak en az sayıda kişinin kullanması sağlanmalıdır.

MADDE 7 – MEDYA – YAYINCI KURULUŞ

1- Stadyumlarda resmi yayıncı kuruluş ve medya kuruluşlarından en fazla Ek-1’de belirtilen sayıda 
personelin görev yapmasına izin verilir.

2- Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sahada Foto Muhabiri ve Yayıncı Kuruluş kameramanları 
dışında medya mensubu bulunamaz. Müsabakaya akredite olan medya mensupları sadece Basın Tribünü alanlarını kullanabilir. Yayıncı kuruluş görevlileri tribündeki görev alanlarında görev yapabilir.

3- Basın Tribünü’nde sosyal mesafe kuralı gözetilerek TSYD görevlisi tarafından oturma düzeni 
sağlanacak olup kişiler arasında 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.

4- Saha içinde görev yapan foto muhabirleri sadece kale arkası ve tribünde Ek-2’de bulunan Stadyum 
Yerleşim Planı’nda gösterilen şekilde görev yapacaklardır. Foto muhabirleri ev sahibi kulübün sorumluluğu ve gözetiminde, 4 korner direği ile kale direkleri arasında en az 1,5 (bir buçuk) metre aralıklarla konumlanacaktır. Gerekli kontrol müsabaka boyunca müsabakada görevli olan TFF
temsilcileri tarafından sağlanır.

5- Maç öncesi ve sonrası flaş röportajlar, tribün ile sahanın birleştiği uygun bir noktadan taşınabilir flaş 
röportaj panosu önünde yapılır. Yayıncı kuruluş görevlisi tribünde, teknik direktör ve futbolcu ev sahibi kulüp tarafından hazırlanacak flaş röportaj panosunun önünde olacak şekilde, uzun çubuklu veya ayaklı mikrofon kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir. Elverişsiz hava koşullarında flaş röportajlar TFF Temsilcisinin kontrolünde kapalı alanda yapılır.

6- Basın toplantıları sadece Türkiye genelinde temsilcilik ve bürosu bulunan ulusal ajans muhabirleri ve 
yayıncı kuruluş kameramanının katılımı ile yapılır. Müsabakaya akredite olmuş muhabirlerin soruları Basın toplantısı başlamadan önce TSYD görevlisi aracılığı ile ilgili takım medya sorumlusuna iletilir. Basın toplantılarından sadece yayıncı kuruluş görüntü alır ve talep eden diğer lisanslı medya kuruluşlarına müsabakanın bitiminden 75 dakika sonra paylaşmak üzere sinyal üretir.

7- Müsabakalarda yapılacak olan röportaj ve basın toplantılarında medya mensupları ile arada en az 1,5 
(bir buçuk) metre mesafe bırakılması ve mikrofonlarda kılıf ve mikrofon çubuğu kullanılması zorunludur.

8- Müsabaka sonu Karma Alan (Mixed-Zone) uygulaması ve röportajları yapılmaz.

9- Basın Çalışma Odası ile Foto Muhabirleri Çalışma Odası maç sonu kullanılmaz.

10- Hijyen tedbirleri nedeniyle müsabakanın başlamasından önce takım soyunma odalarından görüntü 
alınmaz.

11- Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluş tarafından yayıncı kuruluş yorumcusu ile gerçekleştirilen saha 
içi röportajları yapılmaz, ancak bu röportajlar istenirse tribünde yapılabilir.

12- Maç Anlatım Odası, Radyo Anlatım Odası, Panoramik Stüdyo vb. stadyumlardaki kapalı medya 
alanlarında masa, sandalye ve oturma düzeni sosyal mesafeye uygun şekilde oluşturulur.

13- Yayıncı kuruluşun akredite edilen görevlileri, müsabaka günü 25 kamera kullanılacak Süper Lig 
müsabakalarına 12 saat, diğer Süper Lig müsabakalarına 8 saat, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına 8 saat, TFF 1. Lig müsabakalarına 4 saat kala yayın ekipmanının kurulması amacıyla stadyuma girebilir.

MADDE 8- AKREDİTASYON

Müsabakalardaki akreditasyon işlemleri Ek-1’de gösterilen görevli ve sayılar dikkate alınmak suretiyle 
uygulanır.

MADDE 9- OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

1- Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak 
adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir.

2- Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde, takımlar uzatma 
devrelerinde ilave 1 oyuncu (Oyuncu değişiklik hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın) değişikliği yapabilirler.

MADDE 10 – TALİMATTA BULUNMAYAN HUSUSLAR

Bu Talimatta hükme bağlanmamış hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir.

MADDE 11 – EKLER

Ekler, bu talimatın ayrılmaz parçası olup talimat hükmü niteliğindedir.

MADDE 12 - YÜRÜRLÜK

Bu Talimat TFF Yönetim Kurulu’nun 28.05.2020 tarih ve 33 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 
TFF’nin resmi sitesi olan www.tff.org’da 29.05.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TALİMAT
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.