ÖGG 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Sınavı Ne Zaman? 2019 Özel Güvenlik Sınavı Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanır?
KamuAjans.Com -Son zamanların en popüler mesleklerinden birisi haline gelen Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacağı konusu gündemi meşgul ediyor. Güvenlik Görevlisi kursları ile hem meslek öğreniliyor hemde sınavdaki başarı derecelerine göre iş potansiyeli sunuyor. Özel Güvenlik 81. Temel Eğitim 57. Yenileme Eğitim Sınavının ardından özel güvenlik adayları 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavına katılacaklar.

 2019 Yılı Özel Güvenlik sınavı takvimine göre sınav tarihi, soru ve cevapların yayınlanma tarihi, sonuçların açıklanma tarihi belli oldu. Adaylar belirtilen tarihte sınava girerek 60 soruyu doğru cevaplamaları halinde Özel Güvenlik Kimlik Kartı Almaya hak kazanacaklardır. 5188 Sayılı Yasa gereğince, Özel Güvenlik Temel Eğitimi almış veya 2495 sayılı yasadan muafiyet hakkı sona ermiş Özel Güvenlik Personeli Yenileme Eğitimi almak zorundadır.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olursunuz. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM VE 58. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI’NA AİT SINAV TALİMATI

1. Sınav Takvimi

17 Mayıs 2019 : Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanacaktır. 

24 Mayıs 2019 : Eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve ücretlerini yatıran aday listelerinin İl Emniyet Müdürlüklerine bildirileceği son tarihtir.

31 Mayıs 2019 : İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine (ÖGNET) veri girişi yapılacağı son tarih tarihtir.

05-09 Haziran 2019 : Sınava girecek adayların yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

21 Haziran 2019 : Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.

24-30 Haziran 2019 : Soru Basım Komisyonu’nun kapalı devre sisteminde görev alacağı tarih aralığıdır.

27 Haziran 2019 : Kuryelerin sınav evrakını dağıtıma başlayacağı tarihtir.

30 Haziran 2019 : Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 14.30)

01-14 Temmuz 2019 : Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET’e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

03 Temmuz 2019 : Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

19 Temmuz 2019 : Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

22-26 Temmuz 2019 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Otomasyon projesi öğrenci uygulamasının aktif olması halinde başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve bahse konu uygulamanın aktif olmaması halinde İl Emniyet Müdürlüklerince ÖGNET’e itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

27-29 Temmuz 2019 :
Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

30 Temmuz 2019 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

2. Genel Hükümler

2.1. 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı’na ait veri girişleri ile diğer tüm iş ve işlemler ÖGNET üzerinden yapılacaktır.

2.2. Sınava katılacak adayların sınav giriş ücretleri 24 Mayıs 2019 tarihine kadar ilgili banka hesabına yatırılacak, banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları ÖGNET sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır. 

2.3. İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.

2.4. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ancak banka entegrasyonunda veya “Özel Güvenlik Personeli/Aday” modülünün gerçek ortamda kullanılma açılamaması durumunda ÖGNET Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Sonuç Listeleme sayfasında yer alan yazılı sınavı itiraz butonundan adayın yazılı sınava ait itiraz kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır. 

3. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

3.1. 2019 yılında yazılı sınava girecek adaylardan 55 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, eğitim kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET’e Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

3.2. Sınav giriş ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 

3.3. İllerdeki Sınav Komisyon Başkanları 21 Haziran 2019 Cuma günü sınav komisyonu üyeleri ile bir toplantı yaparak sınavın yapılacağı yer, görevlendirilen gözetmenler ve sınav ile ilgili hususları görüşecektir. Ayrıca toplantıdan sonra daha önce İl Emniyet Müdürlüklerince belirlenmiş olan sınıf ve salonlarda alınan tedbirler gözden geçirilip, görülen eksiklikler süratle giderilecektir.

3.4. Özel güvenlik yazılı sınavlarında görev alan gözetmenler ve giriş kapılarında üst araması için görevlendirilecek personel ile uygulamalı sınav için görevlendirilen personelden resmi istihkak alanlar resmi kıyafetle, sivil istihkak alanlar ise “POLİS” ibaresi yazılı yelek ile görev yapacaklardır. 

3.5. Üst aramasında görevli personel, yazılı sınava katılacak adayların üst aramalarını dikkatli bir şekilde yaparak her türlü iletişim cihazı ile sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek materyallerin sınav salonuna sokulmasını engelleyecektir. 

3.6. İllerdeki Sınav Komisyon Başkanları, 30 Haziran 2019 Pazar günü saat 13.00’da gözetmenler ile toplantı yapacaktır. Sınav Komisyon Başkanları toplantıda gözetmenlere; sınava giren adayların kimlik bilgileri ile optik cevap kâğıtlarındaki bilgilerin aynı olup olmadığı, paraf bölümünün tükenmez kalem ile paraflanması gerektiği, paraf kısmı dışında optik cevap kâğıtlarında tükenmez kalemin kesinlikle kullanılmayacağı, optik cevap kâğıdına yapacakları işaretlemelerin tamamen kurşun kalemle olması gerektiği, sınav salon kontrol listelerini eksiksiz imzalamalarının gerektiği, sınava giriş belgeleriyle kendilerini tanıtmaya yarayan (nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport) bir belgeyi sınav süresince ön yüzleri görünür biçimde sıranın üzerinde bulundurmaları gerektiği, sınav başladıktan sonra adaylarla konuşulmaması ve sınavın ciddiyetine gölge düşürücü davranışlardan kaçınılması konusunda gerekli uyarılarda bulunulacaktır.

3.7. Sınav başlama ve bitiş saatleri gözetmenler tarafından yazı tahtasına yazılmak suretiyle adaylara bildirilecektir. 

3.8. Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın yerine oturması, T.C. Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap kâğıdında kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veya adaylar sorumlu olacaktır. 

3.9. Gözetmenler, soru kitapçığının üzerinde bulunan genel açıklamalar bölümündeki hususları sınav başlama saatinden önce adaylara okumak suretiyle tebliğ edecektir.

3.10. Aday adına düzenlenmiş olan optik cevap kâğıtlarında basımdan kaynaklı hata bulunması veya optik cevap kâğıdının sınav esnasında zarar görmesi vb. durumlarda adaya boş optik cevap kâğıdı verilecek ve konu ile ilgili hazırlanan tutanağın kurye vasıtası ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına gönderilmesi sağlanacaktır. Bu evrakın birleştirilmesinde zımba, iğne vb. gibi delici araçlar kullanılmayacaktır. 

3.11. Uygulamalı sınav 01 Temmuz 2019 Pazartesi gününde başlayıp, 14 Temmuz 2019 Pazar gününe kadar sonuçlandırılacak, atış puanları ÖGNET’e veri girişleri yapılacaktır. Atış sınavı, öncelikle İl Emniyet Müdürlüklerinin açık/kapalı poligonları ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı okullara ait poligonlarda yapılacak, bu kurumlara bağlı poligon olmaması ya da kullanışa elverişsiz olması durumda ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı poligonlarda veya özel sektöre ait poligonlarda yapılacaktır. Bu poligonların bulunmaması halinde valilikten onay ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde yapılacaktır.

3.12. Sınav atışı yapılacak poligonlar yazılı sınav listeleri ile beraber İl Emniyet Müdürlüklerince ilan edilecektir. Poligonda görev alan atış komisyonu dışında poligon görevlisi ve hizmetliye de valilik onayı alınacaktır.

3.13. Uygulamalı sınav puanları, en geç 14 Temmuz 2019 Pazar gününe kadar Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından ÖGNET girilecektir. Uygulamalı sınav ile ilgili itirazlar İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir. 

3.14. Uygulamalı sınav atışları; aday, atış yolu ve görevli sayıları dikkate alınarak belirlenen günde bitirilecek ve aynı gün atış puanları o il için verilen günün sonuna kadar ÖGNET girilecektir. Atış puanı girilmeyen adaylar uygulamalı sınava katılmamış sayılacaktır. ÖGNE’e girişi yapılan atış notlarında değişiklik olması, hatalı kayıt girilmesi halinde resmi yazı ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verecektir.

3.15. Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulama Sınavlarında Uyulacak Esaslar ve Sınav Talimatında belirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir. 

3.16. Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

4. Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz

4.1. Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır. 

4.3. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

4.4. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

4.5. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

4.6. Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.  

5. Son Hükümler

5.1. Yazılı ve uygulamalı sınavda uygulayıcı birim olması itibariyle, yürütülen hizmetlerde istenilen verimin alınabilmesini sağlamak amacıyla yapılacak olan tüm görevlendirmelerde, illerde özel güvenlik şube müdürlüğü personeline öncelik verilecektir. Personelin yetersiz kalması durumunda özel güvenlik şube müdürlüğünün görüşü doğrultusunda diğer şubelerden personel görevlendirilmesi yapılacaktır.

5.2. Yazılı sınavda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda (cep telefonu ile sınava girme, kopya girişimi, başkasının yerine sınava girme vb.) ivedi olarak kurye görevlileri aracılığıyla Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verilecektir.

5.3. Bu talimatname 2 iş günü içerisinde eğitim kurumları tarafından tüm kursiyerlere tebliğ edilecektir.

2019 Yılı Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi  30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.
KamuAjans.com - Özel Haber
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
ayfer 1 ay önce

ben 59 la kaldım acaba 25 hazirandaki sınava girmessem 25 ağustus takine girecek olursam 1 hakkımı kaybrtmiş olurmuym zaten yazın tatilden dolayı nasıl hazırlanıp gireceyimiz çok zor birde haklarımız kaybolursa dahada zor acaba gittiyimiz yerlerde sınava girmeimkanlarımız yokmu biri beni aydınlatsa sevinirim

Misafir Avatar
Murat 1 ay önce

82 dönem özel güvenlik sınavı ertelendimi bir bilginiz varmı acba

Misafir Avatar
Metin 1 ay önce

Silah güvenlik olmuşsun kazandın ama silah sız kazandın boş ver git çıkar silah lı yı neyapacaksın

Misafir Avatar
Bahadır 1 ay önce

81 dönem ögg sınavında 81-silahlı 82 almışım ama gördüğümüz konuşardan pek çıkmadı

Misafir Avatar
Barıs sahin 1 ay önce

23 hazıran sınavı ertelendımı tarihi bellımı

Misafir Avatar
metin 1 ay önce

81 Silahlı temel 70 silahlı soru 34 atış 10 sonuç Silahsız yazıyor geçtim mi kaldım mı ben anlamadım

Misafir Avatar
LİLA 1 ay önce

81.özel güvenlik sınavına girdim sınavda derste işlediğimiz konular ve çözdüğüm çıkmış sorularla hiç bir alakası yok aşina olduğum sorularda nadiren çıkmıştı

Misafir Avatar
deniz akar 4 ay önce

temelden 49 net silahtan 5 net geçmişmiyim