ÖGG 2019 Yılı Özel Güvenlik Sınavı (85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi) Ne Zaman?
KamuAjans.Com - 2019 Yılı Özel Güvenlik sınavı takvimine göre sınav tarihi, soru ve cevapların yayınlanma tarihi, sonuçların açıklanma tarihi belli oldu. Adaylar belirtilen tarihte sınava girerek 60 soruyu doğru cevaplamaları halinde Özel Güvenlik Kimlik Kartı Almaya hak kazanacaklardır. 5188 Sayılı Yasa gereğince, Özel Güvenlik Temel Eğitimi almış veya 2495 sayılı yasadan muafiyet hakkı sona ermiş Özel Güvenlik Personeli Yenileme Eğitimi almak zorundadır.

Kamu kurumlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin kadroya geçişlerinin ardından daha da bir önem kazanan bu meslekle ilgili en önemli aşama, gidilen özel güvenlik kursunun ardından gerçekleştirilen sınavda başarılı olabilmektir. Her yıl belirli bir sınav takvimine göre yapılan özel güvenlik sınavlarının 2019 yılı takvimi belli oldu.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olursunuz. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

2019 Yılı Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak.

ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI’NA AİT SINAV TALİMATI

1. Sınav Takvimi

01 Kasım 2019 : Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimini 
bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanacaktır.

08 Kasım 2019 : Eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve 
ücretlerini yatıran aday listelerinin İl Emniyet Müdürlüklerine
bildirileceği son tarihtir.

12 Kasım 2019 : İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince, 
sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine (ÖGNET) veri girişi yapılacağı son tarihtir.

08 Aralık 2019 : Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

09-22 Aralık 2019 : Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET’e veri 
girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

11 Aralık 2019 : Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının 
planlandığı tarihtir.

27 Aralık 2019 : Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

28-30 Aralık 2019 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Otomasyon projesi 
öğrenci uygulamasının aktif olması halinde Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve bahse konu uygulamanın aktif olmaması halinde İl Emniyet Müdürlüklerince ÖGNET’e itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

31 Aralık 2019 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

2. Genel Hükümler

2.1. 08.12.2019 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme 
Eğitimi Sınavı’na ait veri girişleri ile diğer tüm iş ve işlemler ÖGNET üzerinden yapılacaktır.

2.2. Sınava katılacak adayların sınav giriş ücretleri 08.11.2019 tarihine kadar ilgili banka hesabına 
yatırılacak, banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları ÖGNET sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır.

2.3. İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi 
yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.

2.4. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın 
“www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ancak banka entegrasyonunda veya “Özel Güvenlik Personeli/Aday” modülünün gerçek ortamda kullanılma açılamaması durumunda ÖGNET Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Sonuç Listeleme sayfasında yer alan yazılı sınavı itiraz butonundan adayın yazılı sınava ait itiraz kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır.

3. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

3.1. Yazılı sınava girecek adaylardan 55 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, eğitim 
kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET’e Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

3.2. Sınav giriş ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş 
sayılacaktır.

3.3. Sınav başlama ve bitiş saatleri gözetmenler tarafından yazı tahtasına yazılmak suretiyle adaylara 
bildirilecektir.

3.4. Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın 
yerine oturması, T.C. Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap kâğıdında kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veya adaylar sorumlu olacaktır.

3.5. Gözetmenler, soru kitapçığının üzerinde bulunan genel açıklamalar bölümündeki hususları sınav 
başlama saatinden önce adaylara okumak suretiyle tebliğ edecektir.

3.6. Aday adına düzenlenmiş olan optik cevap kâğıtlarında basımdan kaynaklı hata bulunması veya 
optik cevap kâğıdının sınav esnasında zarar görmesi vb. durumlarda adaya boş optik cevap kâğıdı verilecek ve konu ile ilgili hazırlanan tutanağın kurye vasıtası ile Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına gönderilmesi sağlanacaktır. Bu evrakın birleştirilmesinde zımba, iğne vb. delici araçlar kullanılmayacaktır.

3.7. Uygulamalı sınava girecek her adaydan 25 TL ücret alınacaktır. Alınan bu ücretler Halk Bankası 
Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır.

3.8. Uygulamalı sınav 09-22.12.2019 tarihleri arasında yapılacak olup; atış puanlarının ÖGNET’e veri 
girişleri yapılacaktır. Atış sınavı, öncelikle İl Emniyet Müdürlüklerinin açık/kapalı poligonları ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı okullara ait poligonlarda yapılacak, bu kurumlara bağlı poligon olmaması ya da kullanışa elverişsiz olması durumunda ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı poligonlarda veya özel sektöre ait poligonlarda yapılacaktır. Bu poligonların bulunmaması halinde valilikten onay ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde yapılacaktır.

3.9. Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde 
herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulama Sınavlarında Uyulacak Esaslar ve Sınav Talimatında belirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir.

3.10. Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı 
Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

4. Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz

4.1. Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 
10 TL ücret yatıracaklardır.

4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın 
“www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

4.3. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

4.4. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın 
“www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.

4.5. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla 
ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

4.6. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile 
ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

KamuAjans.com - Özel Haber
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
İrfan 4 hafta önce

Atışlar ne zaman

Misafir Avatar
Güvenlik Ali 2 ay önce

Ulan bu nasıl iştir ya sınav ücreti 55 TL yazıyor her yerde adam benden ekstradan 400 TL istedi. Kalma var mı yok eee neden sınav öyle. Soyun daha da soyun bizi de Şener Şen'in çıplak vatandaş filmi gibi sokakta koşturalım.

Misafir Avatar
Ugur 3 ay önce

Arkadaslar 2016da kursa yazilip sinavi kazanmistim ama kursa ozel guvenlik belgesini almaya gitmedim ogunden beri simdi hak talep edebilirmiyim.

Misafir Avatar
Erkan 3 ay önce

25 ağustostaki sınav giriş belgesini nereden alabilirim

Misafir Avatar
başak 3 ay önce

Benim 3 hakkım bu nerelerden çıkar bir bilginiz varmi acaba yardimci olacağınız herkese şimdiden Başarılar

Misafir Avatar
alim 3 ay önce

Yenileme 5 yılda bir yapılır...senin süren geçmiş tekrar dosya açtırıp ögg ye başvurmanlazım

Misafir Avatar
Erdal 3 ay önce

Saat kaçta sınav 25 ağustostaki

Misafir Avatar
Emre 4 ay önce

Sınava girebilmeniz için ortaokul yada lise mezunu olmalısınız dışardan ortaokul yada liseye kayıt olup bitire bilirsiniz..