Ertelenen 2020/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın Yeni Tarihi Ne Zaman Belli Olacak?

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından 2020/3. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı ve 2020/3. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın ertelendiğine dair bir duyuru yayınlandı. Şimdi gözler belirlenecek yeni sınav tarihlerinde. 

Sınavlar 27.01.2021, 13:35 27.01.2021, 13:34
Ertelenen 2020/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın Yeni Tarihi Ne Zaman Belli Olacak?


11 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından Koronavirüs'ün etkisi devam ediyor. Aralık 2020 YMM ve SMMM Sınavları Koronavirüs çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi. Aralık 2020 YMM ve SMMM Sınavlarının yeni tarihi merak ediliyor. 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi tarafından yapılan açıklamada ''11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve COVID-19 salgınının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca alınmaya devam edilen tedbirlerin değerlendirilmesi sonucunda; TESMER Yönetim Kurulu’nun 25/11/2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile TÜRMOB Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere aşağıda belirtilen tavsiye kararları alınmış ve bu kararlar, TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 25/11/2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.'' denilmiştir.

Açıklamanın devamında 5-14 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan günlerde yapılacağı ilan edilen 2020/3. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı ile 19-20 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan tarihlerde yapılacağı ilan edilen 2020/3. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavının iptal edilmesine ve iptal edilen bu sınavlar nedeniyle 16/01/2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21 inci maddesinde (Değişik madde: 19/08/2014-29093) belirtilen sürelerin sınav süresi devam eden adaylar bakımından bir sınav dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasına, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun Geçici 11 inci madde kapsamında 20/12/2020 tarihinde yapılacak olan Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavının iptal edilmesine ve iptal edilen bu sınav nedeniyle sınav süresi devam eden adayların sınav sürelerinin, bir sınav dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasına, 23/08/1997 tarih ve 23089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği”nin 14/05/2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişiklik yapılmasından önceki "Serbest Muhasebecilik Staj Ara ve Bitirme Değerlendirmeleri" başlıklı 26 ncı maddesi kapsamında 20/12/2020 tarihinde yapılacak olan Serbest Muhasebecilik C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesinin iptal edilmesine ve katılım hakkı devam eden adayların bu haklarının saklı tutulmasına karar verildiği anlatılmaktadır.

Belirtilen sınavlar ve Serbest Muhasebecilik C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmak üzere başvuru yapmış olanlardan dileyenlerin, ödemiş oldukları tutarlar ile ek ödeme yapmaksızın aynı sayıda sınav konusu için daha sonra yapılacak sınavlara başvuru yapabilmelerine, dileyenlerin ise ödemiş oldukları tutarların kendilerine iade edilmesine de karar verildi.

İptal Edilen Aralık 2020 Sınavları, Staj ve Sınav Başvuruları Hakkında Yeni Duyuru

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi tarafından E.2864 23.12.2020 sayılı İptal Edilen Aralık 2020 Sınavları, Staj ve Sınav Başvuruları konulu resmi yazı yayınlandı.

TESMER Sekreteri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN imzalı resmi yazıda ''Bilindiği üzere, Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla, aşağıda belirtilen sınavlar ve staj bitirme değerlendirmesi TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmiş, 25.11.2020 tarih ve 6835 sayılı yazı ile Oda Başkanlıklarına ve TESMER'in internet sitesi üzerinden de ilgililer duyurulmuştur.

İptal Edilen Sınavlar ve Değerlendirme

 5-14 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2020/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı,

 19-20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacağı duyurulan 2020/3. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı,

 20 Aralık 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı

 20 Aralık 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Serbest Muhasebecilik C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi, İptal edilen, bu sınavlar ve C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılım hakkı olanların sınav süreleri ile sınav ücretleri korunarak herhangi bir mağduriyet oluşması önlenmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu sınavlar ve değerlendirmeye katılmak üzere başvurusu bulunan adayların; başvurusu silinerek, mevcut sınav ücretleri TEOS kişi kartlarına aktarılmıştır. Bu adaylardan dileyenler, sınav ücretlerini iade alabilecekleri gibi ücret farkı ödemeden sonraki sınav başvuruları için de kullanabileceklerdir.

İptal edilen sınavlar ve değerlendirme yerine geçmek üzere, önümüzdeki süreçte herhangi bir ek sınav yapılmayacaktır. Bu adaylardan dileyenler, ilan edilecek 2021/1. Dönem sınav takvimine göre TEOS üzerinden başvuru yaparak sınavlara ve değerlendirmeye girebileceklerdir.

TÜRMOB Sınav takviminin oluşturulmasında birçok husus göz önünde bulundurmakla birlikte, ÖSYM sınav takvimi, açık öğretim sınav takvimi vb. kurumlar tarafından yapılan
sınavlara ilişkin sınav takvimleri başat hususlar olarak TÜRMOB sınav takviminin belirlenmesinde etkili olmaktadır.

Covid-19 salgının yayılmasını en aza indirebilmek ve kişileri koruyabilmek üzere, ÖSYM ve bazı kurumların Aralık 2020 döneminde yapılacağını ilan etmiş olduğu sınavlar ileri
bir tarihe almıştır. İleri bir tarihe alınan bu sınavlar için de henüz bir tarih belirlemediği gibi 2021 yılı ÖSYM sınav takvimi de açıklanmamıştır.

Bu gerekçeler ve Covid-19 salgınının seyri netleşmediğinden TÜRMOB 2021 yılı sınav takvimi de belirlenememiştir. Sınav takvimi belirlendikten sonra ilgililere duyurulacak ve bu takvimde belirlenen süre içerisinde 2021/1. Dönem için başvurular alınmaya başlanacaktır. 2021 yılı sınav takvimi belirlenmeden herhangi bir sınav başvurusu alınabilmesi olanaklı bulunmamaktadır.

Covid-19 salgınının yayılmasını en aza indirebilmek ve kişileri koruyabilmek üzere, 2021 yılında yapılacak olan sınavlara katılmak için dosya açtıracak olan adaylar ile staj başlatmak için başvuru ve evrak teslim süreçleri aşağıda açıklanmıştır:

1. 2021 Ocak Dönemi staj başlatma işlemleri, 1 Ocak - 30 Nisan 2021 tarihleri arasında TEOS üzerinden ön başvuru yöntemi ile yapılacaktır. Süresi içerisinde TEOS üzerinden
stajını başlatan adaylar, daha sonra ilgili TESMER Şubesi / Oda tarafından belirlenerek duyurulacak tarihler arasında staj evraklarını teslim edebileceklerdir.

2. Staja Giriş Sınavına katılmak üzere, dosya açtıracak adaylar, TEOS üzerinden ön başvuru sırasında istenilen evrakları sisteme yükledikten sonra ilgili TESMER Şubesi/Odalar tarafından belirlenerek duyurulacak tarihler arasında evraklarını teslim edeceklerdir. Sınav süresi devam eden adaylardan, tekrar sınava katılmak için başvuru yapacak olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

3. SMMM stajı bitiminden sonra ilk kez sınava katılacak adaylar ile daha önce katılmış oldukları sınavlarda başarısız olmaları nedeniyle bekleme süresine giren ve bu süreyi
tamamlayan adayların, sınava katılabilmeleri için sınav dosyası hazırlamaları gerekmektedir. Bu adaylar, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra ilgili TESMER Şubesi/Oda tarafından belirlenerek duyurulacak tarihler arasında başvuru evraklarını teslim edebileceklerdir. Sınav süresi devam eden adaylardan, tekrar sınava katılmak için başvuru yapacak olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

4. Serbest muhasebecilik stajı bitiminden sonra ilk kez C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmak üzere başvuruda bulunacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra ilgili TESMER Şubesi/ Oda tarafından belirlenerek duyurulacak tarihlerler arasında başvuru evraklarını teslim edebileceklerdir. C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılım hakları devam eden adaylardan, tekrar başvuru yapacak olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

5. Özel SMMM Sınavı katılım süresi devam edenlerden tekrar sınava katılmak isteyenlerin ise http://mue.tesmer.org.tr adresi üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

6. YMM Sınavına, ilk kez başvuru yapacak olan adaylar ile sınavlarda başarısız olmaları nedeniyle dosyası kapanan ve beklemesi süresi sonrası sınava katılmak isteyenlerin sınava katılabilmeleri için sınav dosyası hazırlamaları gerekmektedir. Bu adaylar, TEOS üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru evraklarını kargo/posta yolu ile TESMER'e gönderebilirler. Sınav süresi devam eden adaylardan, tekrar sınava katılmak için başvuru yapacak olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.'' denilmiştir.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13