Kamuajans.com - Başkanlığımızca 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan "2020 Yılı Muhtemel Sınav Takvimi" yayınlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı.

Diyanet personellerinin yıl içerisinde girecekleri ya da girmek istedikleri sınavların tarihleri ve sınav çeşitleri Diyanet İşleri Başkanlığınca açıklandı. Hac organizasyon sınavları bu sınavların en önde gelen sınavlarından birisi olmakla birlikte en geniş katılımlı sınav ise MBST (Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) sınavıdır.

Açılacak sınavlarla ilgili hususlar (sınav başvuru tarihleri, başvuru şekli, adaylarda aranacak şartlar ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler) Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanacak duyurularda ilan edilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı DİB 2020 yılı muhtemel sınav tarihleri açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı muhtemel sınav takviminde yer alan sınavlara dair detaylar:

2020 yılı Hafızlık Tespit Sınavı, Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı (Sözlü), İlçe Müftülüğü Sınavı, Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Din Görevlisi ve Diğer Görevlilere Yönelik Sözlü Sınavı, Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, Sözleşmeli İmam-Hatip Alım Sınavı, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeline Yönelik Seçme Sınavı (Test ve Sözlü/Mülakat), İhtisas Kursu Giriş Sınavı (Yazılı ve Sözlü/Uygulamalı) ve diğer sınavların yapılacağı aylar belli oldu.

Hafızlık Tespit Sınavı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı ve Müşavirlik/Ateşelik/Koordinatörlük Sınavı Ocak ayında yapılmaktadır.

Eğitim Görvisi Sınavı, Öğretmen (Kur'an-ı Kerim) Sınavı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Şubat ayında yapılmaktadır.

Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Din Görevlisi ve Diğer Görevlilere Yönelik Sözlü Sınavı Şubat/Mart ayında yapılmaktadır.

Murakıplık Giriş Sınavı, Vaizlik Giriş Sınavı ve Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürü, Din Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Şef) Şubat/Mart/Nisan aylarında yapılmaktadır.

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Nisan ayında yapılmaktadır.

Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeline Yönelik Seçme Sınavı (Test ve Sözlü/Mülakat) Nisan/Mayıs ayında yapılmaktadır.

İhtisas Kursu Giriş Sınavı (Yazılı), Yetiştirilmek Üzere Yurtdışına Gönderilecek Personel Sınavları, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) Seçme Sınavları Mayıs ayında yapılmaktadır.

İhtisas Kursu Giriş Sınavı (Sözlü ve Uygulamalı) ve Hafızlık Tespit Sınavı Temmuz ayında yapılmaktadır.

Yurtdışı Din Görevlisi Sınavı (Sözlü) Ağustos ayında yapılmaktadır.

Müşavirlik/Ateşelik/Koordinatörlük Sınavı, Hafızlık Tespit Sınavı ve Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Eylül ayında yapılmaktadır.

Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı (Sözlü), Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (Uzman Vaizlik, Kur'an Kursu Uzman Öğreticiliği, Uzman İmam-Hatiplik, Başmüezzinlik) Ekim ayında yapılmaktadır.

Umre Organizasyonunda Görevlendirilecek Din Görevlilerine Yönelik Sözlü/Mülakat Sınavı Ekim/Kasım ayında yapılmaktadır.

Yurtdışı Hafızlık Tespit Sınavı Kasım ayında yapılmaktadır.

Sözleşmeli Personel Alım Sınavı (Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık)* tarihi daha sonra belli olmaktadır.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2020 YILI MUHTEMEL SINAV TAKVİMİ

 

S.N.

 

SINAVIN ADI

 

MUHTEMEL TARİHİ

 

BİRİMİ

1

HAFIZLIK TESPİT SINAVI
(I. DÖNEM)

 

OCAK

 

EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

YURTDIŞI KISA SÜRELİ
DİN GÖREVLİSİ SINAVI
(SÖZLÜ)

 

OCAK

 

DIŞ İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

2020 HAC ORGANİZASYONU
DİN GÖREVLİLERİ SINAVI
(SÖZLÜ)

 

OCAK-ŞUBAT

 

HAC VE UMRE HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4

2020 HAC ORGANİZASYONU
KADIN İRŞAT GÖREVLİLERİ SINAVI
(SÖZLÜ)

 

OCAK-ŞUBAT

 

HAC VE UMRE HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

2020 HAC ORGANİZASYONU
EKİP PERSONELİ-HİZMETLİ SINAVI
(SÖZLÜ)

 

OCAK-ŞUBAT

 

HAC VE UMRE HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6

2020 HAC ORGANİZASYONU
SAĞLIK PERSONELİ SINAVI
(YAZILI)

 

MART

 

HAC VE UMRE HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7

2020 HAC ORGANİZASYONU
TERCÜMAN SINAVI
(SÖZLÜ)

 

ŞUBAT - MART

 

HAC VE UMRE HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8

2020 HAC ORGANİZASYONU
SAĞLIK PERSONELİ SINAVI
(SÖZLÜ)

 

MART-NİSAN

 

HAC VE UMRE HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9

İHTİSAS KURSUNA
KUSİYER SEÇİMİ SINAVI
(YAZILI)

 

NİSAN

 

EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

YURTDIŞI UZUN SÜRELİ
DİN GÖREVLİSİ SINAVI

 

NİSAN

 

DIŞ İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11

İHTİSAS BİTİRME SINAVI

 

NİSAN

 

EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12

AŞERE TAKRİB KURSU

 

NİSAN

 

EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13

MESLEKİ BİLGİLER
SEVİYE TESPİT SINAVI
(MBSTS) **

 

NİSAN

 

İNSAN KAYNAKLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

 

MAYIS

 

İNSAN KAYNAKLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

ULUSLARARASI
İLAHİYAT PROGRAMI
(UİP) SEÇME SINAVLARI

 

MAYIS

 

DIŞ İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16

İHTİSAS KURSUNA
KUSİYER SEÇİMİ SINAVI
(SÖZLÜ)

 

HAZİRAN

 

EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17

DİNİ MUSİKİ KURSU SINAVI
(SÖZLÜ)

 

HAZİRAN

 

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18

HAFIZLIK TESPİT SINAVI
( II. DÖNEM)

 

HAZİRAN

 

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19

TASHİH-İ HURUF KURSU SINAVI

 

TEMMUZ

 

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20

YURTDIŞI UZUN SÜRELİ
DİN GÖREVLİSİ SINAVI

 

AĞUSTOS

 

DIŞ İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21

YURTDIŞI SÖZLEŞMELİ
DİN GÖREVLİSİ SINAVI

 

TEMMUZ - AĞUSTOS

 

DIŞ İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22

EĞİTİM GÖREVLİSİ - ÖĞRETMEN
(KUR'AN-I KERİM) SINAVI

 

EYLÜL

 

İNSAN KAYNAKLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23

HAFIZLIK TESPİT SINAVI
( III. DÖNEM)

 

EYLÜL

 

EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24

VAİZLİK GİRİŞ SINAVI

 

EKİM

 

İNSAN KAYNAKLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25

2020-2021 UMRE ORGANİZASYONU
KADIN İRŞAT GÖREVLİLERİ SINAVI
(SÖZLÜ)

 

EKİM

 

HAC VE UMRE HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26

2020-2021 UMRE ORGANİZASYONU
DİN GÖREVLİLERİ SINAVI
(SÖZLÜ)

 

EYLÜL - EKİM

 

HAC VE UMRE HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27

HAFIZLIK TESPİT SINAVI
(YURTDIŞI)

 

KASIM

 

EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 NOT:

1. Başkanlığımızca yapılması planlanan sınavlar ve tarihler muhtemeldir.
İhtiyaç görülmesi halinde sınavlar ve tarihlerde değişiklik yapılabilir.

2. Sınav takviminde yer alan veya takvimde olmadığı halde başka bir
kuruma yaptırılabilecek sınav ya da sınavlarla ilgili muhtemel tarih,
ilgili kurumlarla 

yapılacak olan nihai protokol sonucunda belirlenecektir.

3. İhtiyaç olması halinde Başkanlığımızca sınav takviminde
yer almayan sınav ya da sınavlar açılabilir.

4. Sınav başvuru tarihleri, başvuru şekli, adaylarda aranılacak
şartlar ve sınavlara ilişkin diğer hususlar her sınav öncesi
Başkanlığımız internet sitesinde
yayımlanacak olan ilgili duyuruda ilan edilecektir.

** Sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)
tarafından yapılacak olup sınava ilişkin duyurular,
Başkanlığımız ve ÖSYM'nin internet 

sitelerinde ilan edilecektir.

Loading...
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Metin Uysal 2 ay önce

Ocak sınavına son kayıt ne zaman

Misafir Avatar
yorum 2 ay önce

Meraklı beyinler diyanetin pesonelinin yandex map editör konumlarıyla bağını bulduk inceledikçe her ilin bu kuruma bağlandığını istediklerinin yapıldığı emir kabul edildiği hatta tapu dağıtımını bu editör programı ve diyanetteki kadınların her aileye uzanan uyumlu kadınlarla bağ kurulduğunu gördük şaşkınız niye mi devletin 1000 yıllık veri kütüklerini iptal etmişler het şey petsonel ve aileleri yoluyla yeni yerleşimler icat etmişler ve bunu yandex mapta sınırlarla belirtmişler bunlar hayaldir gerçekse vay halimize çünkü bütün türkmenler hayati sıkıntıdadır

Misafir Avatar
İmam 3 ay önce

Artık resmı bir acıklama beklıyoruz diyanet islerı baskanlığından

Misafir Avatar
aleykum selam 3 ay önce

Ocak Şubat alimi var diyen kardeşim. YedekLerden mi yoksa yeni bir mulakatlami alım. ?

Misafir Avatar
Ayhan 3 ay önce

Selamün aleyküm değerli kardeşler çok şükür ocak şubat gibi alım var elhamdülillah

Misafir Avatar
Maşallah 3 ay önce

Alım varmı

Misafir Avatar
kko 3 ay önce

Ayse hocam sen ne sınavına girdin böyle.?harcirah falan ilk defa duyduğum şey. Bi çok kişide aynıdır benimle. İç anadoludayim.merak ettiğimden sordum.

Misafir Avatar
Aişe 3 ay önce

Personelini bu kadar mağdur eden bir kurum daha var mı acaba? Bursada oturuyorum sınav için istanbulu seçtik. Otobüsle gitsen cüzdan tel.vs sınava almadıkları için sorun olucak. Bir yakınım arabayla götürdü. Osmangazi köprüsünden geçelim geç kalmayalım dedik. Otobana girdik 30 tl + köprü parası 105 tl, dönüşü feribotla dönelim dedik feribot parası 75 tl + öncesinde Avrasya tüneli 23 tl, öncesinde de yavuz sultan selim gişeleri 13 tl... Yani en az 250 tl bir masraf. Sınava da 125 tl ödemiştik. Eh be kardeşim bu vicdansızlık değil mi? Bu kadar eziyet yorgunluk masraf ne için? Yani bu sınavları her ilde herhangi bir fakültede hiç olmadı diyanetin eğitim merkezlerinde Vs. Yapsanız? Herkesin istanbulda orda burda kalacak yeri olmayabilir, herhangi bir arabası olmayabilir? Neden işleri bu kadar zorlaştırıyorsunuz.. ne kalacak yer temin ediyorsunuz, ne harcırah veriyorsunuz... Ayıptır ya. Sınavda kalem bile vermiyorsunuz üstelik bu kadar da olmaz. Müftülük çarşamba günü mesaj atmıştı "sınava katılanlar en az 3-4 gün önce gelip dilekçe yazsın mal müdürlüğü harcırah vermez yoksa" diye bir mesaj. Ne var ki cumartesiden 3 gün önce zaten çarşamba. Yani son gün atıyor mesajı. Perşembe günü gittim üzgünüm "abla!" kaymakam kabul etmiyor sonradan giden dilekçeleri, biz gönderdik dilekçeleri, ya abla zaten 40 tl bişey veriyorlar diyor... 40 tl ile kim istanbula gidip gelebilir acaba? Şaka gibi... Mesele para mara değil, herkes birbirini soyuyor, personeli mal yerine koyuyorlar ki sinir bozucu olan bu. Diyanete yakışan bu mu?