ABONE OL

2020 TÜBİTAK Star Burs Başvurularının Son Günü Ne Zaman? Star Burs Başvuru Koşulları Nelerdir?

Alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ve Üniversite Giriş Sıralamasına göre yapılacak değerlendirmenin ardından bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler 6 ay süresince aylık 750 TL ile desteklenecek. Bu sayede akademik olarak başarılı öğrencilerin ilgilendikleri bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmesi sağlanacak.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STAR bursları hakkında 20 Ekim 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla kısa adı 'Star' olan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecek. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük proje tabanlı lisans burs programının gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Star Burs ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca (BİDEB) yürütülen STAR programının yeni çağrısı, lisans öğrencilerinin akademik çalışmalarına ek olarak bilimsel araştırma projelerinde de yer almasını hedefliyor. Çağrıda, lisans öğrencilerinin bilimsel etik kuralları gözetmeleri ve yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmeleri bekleniyor.

Programa başvurmak isteyen lisans öğrencileri, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine star.tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Projesine, STAR aracılığıyla lisans öğrencisi alımı yapmak isteyen proje yürütücüleri de projelerinin portalda yer alması için star@tubitak.gov.tr adresine mail atabilirler.

Bilim Genç Canlı Bilim Söyleşisi’nde kariyer planı ve başarı üzerine konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, STAR programının COVID-19 ile mücadelede rol almak isteyen gençlerin talebi ile başlatıldığını belirtti.

Lisans öğrencilerinin programa büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, yeni çağrı duyurusu kararında ise TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) esnasında TÜBİTAK standını ziyaret edip, programın devamını talep eden lisans öğrencilerinin etkili olduğunu söyledi.

Yeni çağrının yalnızca COVID-19 ile sınırlandırılmadığını kaydeden Prof. Dr. Mandal, söz konusu çağrının farklı disiplinlere yönelik olduğunu ve eğitim bursu değil araştırma bursu olduğunu vurguladı.


TÜBİTAK web sitesinde yayınlanan STAR Programı’nın yeni çağrısına göre, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencileri, aylık burs ile desteklenecek.

Lisans öğrencilerinin gelecekte Türkiye’nin teknolojisini geliştireceğini ve sorunlarını çözeceğini belirten Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın da STAR programı ile gençlere destek vereceğini belirtti.

Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 2-30 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak alınacak. Programa dair detaylı bilgi programın web sayfasında yer alıyor.

2247 - C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı  kapsamında TÜBİTAK Merkez ve  Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK  tarafından desteklenen bir araştırma  projesinde görev alacak lisans öğrencileri  aylık burs ile desteklenecek.

Programa başvurmak isteyen lisans  öğrencileri TÜBİTAK Merkez ve  Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK  tarafından desteklenen araştırma  projelerine star.tubitak.gov.tr adresinden  ulaşabilecek. Projesine STAR aracılığıyla  lisans öğrencisi alımı yapmak isteyen  proje yürütücüleri projelerinin portalda  yer alması için star@tubitak.gov.tr  adresine mail atabilirler.

2247- C Stajyer Araştırmacı Burs Programı 2020-2 Lisans Öğrencilerine Yönelik Araştırma Bursu Çağrı Duyurusu için görsele tıklayınız. Detaylı bilgi için star@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı 2020-1 COVİD-19 ile Mücadele Çağrısı başvuruları sonlanmıştır, sorularınız için bidebcovid19@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Çağrı kapsamında, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan lisans öğrencileri için burs desteği sağlanacaktır.

Burs Kapsamı ve Süresi

Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak maksimum 6 aylık süre sonunda sona erdirilir. Burs ödemeleri bursiyerin projeye dahil olduğu tarihte başlar, 6 ayı aşmamak üzere proje süresi boyunca devam eder. Proje devam ederken bursiyerlerin öğrenimini tamamlamış olması burs ödemesine engel olmaz.

Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, GYK kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde yapılabilir.

Burs Miktarı

Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarı aylık 750 TL’dir.

TÜBİTAK’ın diğer programlarından da burs alınması halinde verilecek burs miktarı yukarıdaki miktara tamamlanır.

Bursiyerlerle ilgili 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde belirtilen %1 oranındaki iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için ayrıca %5 oranındaki genel sağlık sigortası primine ilişkin giderler sözleşme hükümlerine göre projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş tarafından açılan proje özel hesabına TÜBİTAK tarafından aktarılır. 5510 sayılı Kanundaki yükümlülükler, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş tarafından yerine getirilir.

Başvuru Koşulları

* T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak
* Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.
* Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak
* OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak
* Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

Başvuru Belgeleri

* ÖSYM Sonuç ve Yerleştirme Belgesi*
* Üniversitenin ilgili biriminden alınmış Genel Akademik Not Ortalamasını gösteren resmi lisans transkripti*
* Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı*
* TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesinde görev alacağını gösterir belge (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/arastirmaci_kabul_yazisi_2-30_kasim.docx)**
* Bu belgeler destek kararı sonrasında istenir.
** Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmalıdır.

Başvuru Tarihleri

Star Lisans Çağrısı Açılış Tarihi 2 Kasım 2020, Kapanış Tarihi 30 Kasım 2020.

Başvuru Yöntemi

Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevrim içi başvuru haricinde BİDEB’e eposta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru belgelerinin Türkçe olması gerekmektedir.
Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.
Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir dilekçenin program e-posta adresine (star@tubitak.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılır.

Değerlendirme Yöntemi ve Kriteri

Başvuru belgeleri kontrol edildikten sonra değerlendirme süreci başlatılır. Başvuruların değerlendirilmesi, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ve Üniversite Giriş Sıralamasına göre yapılır.

İzleme ve Sonuçlandırma

Bursiyerler sonuç raporunu TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirilecek şekliyle iletmekle yükümlüdür.
Sonuç raporu, son ayı izleyen en geç 10 gün içinde TÜBİTAK BİDEB’e gönderilmelidir. Sonuç raporunun gecikmesi halinde son aya ait burs ödemesi yapılmaz.
İzleyici tarafından uygun bulunmayan sonuç raporlarının 1 ay içinde düzeltilmesi talep edilir. Sonuç raporlarını 1 aylık süre içerisinde BİDEB’e sunmayan veya revize raporu kabul edilmeyen bursiyerin bursu, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.

Genel Hükümler

İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen özel durumlarda, GYK kararları uygulanır.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerlerle ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen yükümlülükler,  projenin yürütüleceği kurum/kuruluş tarafından yerine getirilir.

İlgili Mevzuat

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Danışman/Danışma Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.