Özel Güvenlik (81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme) Sınavı Giriş Belgeleri
KamuAjans.Com - Son zamanların en popüler mesleklerinden birisi haline gelen Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacağı konusu gündemi meşgul ediyor. Güvenlik Görevlisi kursları ile hem meslek öğreniliyor hemde sınavdaki başarı derecelerine göre iş potansiyeli sunuyor. Özel Güvenlik 80. Temel Eğitim 56. Yenileme Eğitim Sınavının ardından özel güvenlik adayları 81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Eğitimi Sınavına katılacaklar. 

2019 Yılı Özel Güvenlik sınavı takvimine göre sınav tarihi, soru ve cevapların yayınlanma tarihi, sonuçların açıklanma tarihi belli oldu. Adaylar belirtilen tarihte sınava girerek 60 soruyu doğru cevaplamaları halinde Özel Güvenlik Kimlik Kartı Almaya hak kazanacaklardır. 5188 Sayılı Yasa gereğince, Özel Güvenlik Temel Eğitimi almış veya 2495 sayılı yasadan muafiyet hakkı sona ermiş Özel Güvenlik Personeli Yenileme Eğitimi almak zorundadır.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olursunuz. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

2019 Yılı Özel Güvenlik 81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Sınavı 21 Nisan 2019 Pazar günü yapılacak.

Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Sınavı Giriş Yerleri için tıklayınız...


ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM SINAVI SINAV TALİMATI

1. Sınav Takvimi

15 Mart 2019 : Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitimini bitirmesi gereken son 
tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim sınavına girmeye hak kazanacaktır.

22 Mart 2019 : Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini 
yatıracağı ve ücretlerini yatıran aday listelerinin İl Emniyet Müdürlüklerine bildirileceği son tarihtir.

24 Mart 2019 : İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince, 
sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine veri girişi yapılacağı son tarihtir.

25-29 Mart 2019 : Sınava girecek adayların yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarih 
aralığıdır.

12 Nisan 2019 : Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının 
belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.

15-21 Nisan 2019 : Soru Basım Komisyonu’nun kapalı devre sisteminde görev alacağı 
tarih aralığıdır.

18 Nisan 2019 : Kuryelerin sınav evrakını dağıtıma başlayacağı tarihtir.

21 Nisan 2019 : Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

22 Nisan- 02 Mayıs 2019 : Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik 
Otomasyon Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

24 Nisan 2019 : Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının 
planlandığı tarihtir.

10 Mayıs 2019 : Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

11-15 Mayıs 2019 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın 
www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

16-18 Mayıs 2019 : Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

20 Mayıs 2019 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

2. Genel Hükümler

2.1. İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi 
yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.

2.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın 
www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ancak banka entegrasyonunda veya “Özel Güvenlik Personeli/Aday” modülünün gerçek ortamda kullanıma açılamaması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Sonuç Listeleme sayfasında yer alan yazılı sınavı itiraz butonundan adayın yazılı sınava ait itiraz kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır.

3. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

3.1. 2019 yılında yazılı sınava girecek adaylardan 55 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, 
eğitim kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

3.2. Sınav giriş ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş 
sayılacaktır.

3.3. Üst aramasında görevli personel, yazılı sınava katılacak adayların üst aramalarını dikkatli bir 
şekilde yaparak her türlü iletişim cihazı ile sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek materyallerin sınav salonuna sokulmasını engelleyecektir.

3.4. İllerdeki Sınav Komisyon Başkanları, 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 08.30’da gözetmenler ile 
toplantı yapacaktır. Sınav Komisyon Başkanları toplantıda gözetmenlere; sınava giren adayların kimlik bilgileri ile optik cevap kâğıtlarındaki bilgilerin aynı olup olmadığı, paraf bölümünün tükenmez kalem ile paraflanması gerektiği, paraf kısmı dışında optik cevap kâğıtlarında tükenmez kalemin kesinlikle kullanılmayacağı, optik cevap kâğıdına yapacakları işaretlemelerin tamamen kurşun kalemle olması gerektiği, sınav salon kontrol listelerini eksiksiz imzalamalarının gerektiği, sınava giriş belgeleriyle kendilerini tanıtmaya yarayan (nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport) bir belgeyi sınav süresince ön yüzleri görünür biçimde sıranın üzerinde bulundurmaları gerektiği, sınav başladıktan sonra adaylarla konuşulmaması ve sınavın ciddiyetine gölge düşürücü davranışlardan kaçınılması konusunda gerekli uyarılarda bulunulacaktır.

3.5. Sınav başlama ve bitiş saatleri gözetmenler tarafından yazı tahtasına yazılmak suretiyle adaylara 
bildirilecektir.

3.6. Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın 
yerine oturması, T.C. Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap kâğıdında kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veya adaylar sorumlu olacaktır.

3.7. Gözetmenler, soru kitapçığının üzerinde bulunan genel açıklamalar bölümündeki hususları sınav 
başlama saatinden önce adaylara okumak suretiyle tebliğ edecektir.

3.8. Aday adına düzenlenmiş olan optik cevap kâğıtlarında basımdan kaynaklı hata bulunması veya 
optik cevap kâğıdının sınav esnasında zarar görmesi vb. durumlarda adaya boş optik cevap kâğıdı verilecek ve konu ile ilgili hazırlanan tutanağın kurye vasıtası ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına gönderilmesi sağlanacaktır. Bu evrakın birleştirilmesinde zımba, iğne vb. gibi delici araçlar kullanılmayacaktır.

3.9. Uygulamalı sınava girecek her adaydan 25 TL ücret alınacaktır. Alınan bu ücretler Halk Bankası 
Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Ücret kaydı ile ilgili iş ve işlemler talimatın 7.1. ve 7.2. maddelerinde belirtilmiştir.

3.10. Uygulamalı sınav 22 Nisan 2019 Pazartesi gününde başlayıp, 02 Mayıs 2019 Perşembe 
gününe kadar sonuçlandırılacak, atış puanları Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine veri girişleri yapılacaktır. Atış sınavı, öncelikle İl Emniyet Müdürlüklerinin açık/kapalı poligonları ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı okullara ait poligonlarda yapılacak, bu kurumlara bağlı poligon olmaması ya da kullanışa elverişsiz olması durumda ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı poligonlarda veya özel sektöre ait poligonlarda yapılacaktır. Bu poligonların bulunmaması halinde valilikten onay ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde yapılacaktır.

3.11. Sınav atışı yapılacak poligonlar yazılı sınav listeleri ile beraber İl Emniyet Müdürlüklerince ilan 
edilecektir. Poligonda görev alan atış komisyonu dışında poligon görevlisi ve hizmetliye de valilik onayı alınacaktır.

3.12. Uygulamalı sınav puanları, en geç 02 Mayıs 2019 Perşembe gününe kadar Özel Güvenlik Şube 
Müdürlükleri tarafından Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine girilecektir. Uygulamalı sınav ile ilgili itirazlar İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir. 

3.13. Uygulamalı sınav atışları; aday, atış yolu ve görevli sayıları dikkate alınarak belirlenen günde 
bitirilecek ve aynı gün atış puanları o il için verilen günün sonuna kadar Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine girilecektir. Atış puanı girilmeyen adaylar uygulamalı sınava katılmamış sayılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine girişi yapılan atış notlarında değişiklik olması, hatalı kayıt girilmesi halinde resmi yazı ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verecektir.

3.14. Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde 
herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulama Sınavlarında Uyulacak Esaslar ve Sınav Talimatında belirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir.

3.15. Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı 
Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

4. Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz

4.1. Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 
10 TL ücret yatıracaklardır.

4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın 
www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine yapacaktır.

4.3. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

4.4. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın 
www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

4.5. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla 
ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

4.6. Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği 
şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

5. Son Hükümler

5.1. Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli olup Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında uzman eğitici 
olarak hizmet verenler, Yazılı ve uygulamalı sınavda görevlendirilmeyecektir.

5.2. Merkezden kurye olarak görevlendirilen personelden teslim alınan sınav evrakının güvenliği, 
sınav sonrası Merkezden gelen kuryeye teslim edilene kadar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün sorumluluğunda olacaktır.

5.3. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı 2012/42 sayılı Birleştirilmiş Genelgesinin Özel Güvenlik Temel 
ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında Uyulacak Esaslar bölümünde yer alan hususlar sınav talimatında tekrar yazılmamıştır.

5.4. Yazılı sınavda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda (cep telefonu ile sınava 
girme, kopya girişimi, başkasının yerine sınava girme vb.) ivedi olarak kurye görevlileri aracılığıyla Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verilecektir.

5.5. Sınava ait soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarının güvenli bir şekilde sınavın yapılacağı 
okula intikal ettirilmesi ve il dışı görevi için en fazla iki personel kurye olarak görevlendirilecektir. Bu kuryeler aynı zamanda Yenileme Eğitimi Sınavı’na ait soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarını da okula intikal ettirecektir. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavının aynı okulda yapılması durumunda sadece Temel Eğitim Sınavı için kurye görevlendirmesi yapılacaktır.

5.6. Yazılı ve uygulamalı sınavda görev alan personele ek ders ücreti ödemelerinin yapılabilmesi için 
mutemet tayin dilekçeleri, valilik oluru, yazılı sınava ait ek ders çizelgesi ve ücret bordrosunun asılları, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne sınavdan sonra gönderilecektir.

ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SINAV TALİMATI

1. Sınav Takvimi

15 Mart 2019 : Kursiyerlerin, özel güvenlik yenileme eğitimini bitirmesi gereken son 
tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanacaktır.

22 Mart 2019 : Özel güvenlik yenileme eğitimini tamamlayan adayların sınav 
ücretini yatıracağı ve ücretlerini yatıran aday listelerinin İl Emniyet Müdürlüklerine bildirileceği son tarihtir.

24 Mart 2019 : İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince, 
sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine veri girişi yapılacağı son tarihtir.

25-29 Mart 2019 : Sınava girecek adayların yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarih 
aralığıdır.

12 Nisan 2019 : Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının 
belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.

15-21 Nisan 2019 : Soru Basım Komisyonu’nun kapalı devre sisteminde görev alacağı 
tarih aralığıdır.

18 Nisan 2019 : Kuryelerin sınav evrakını dağıtıma başlayacağı tarihtir.

21 Nisan 2019 : Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

22 Nisan-02 Mayıs 2019 : Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik 
Otomasyon Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

24 Nisan 2019 : Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının 
planlandığı tarihtir.

10 Mayıs 2019 : Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

11- 15 Mayıs 2019 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın 
www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının
girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

16- 18 Mayıs 2019 : Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

20 Mayıs 2019 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

2. Genel Hükümler

2.1. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın 
www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ancak banka entegrasyonunda veya “Özel Güvenlik Personeli/Aday” modülünün gerçek ortamda kullanıma açılamaması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Sonuç Listeleme sayfasında yer alan yazılı sınavı itiraz butonundan adayın yazılı sınava ait itiraz kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır.

3. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

3.1. 2019 yılında yazılı sınava girecek adaylardan 55 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, 
eğitim kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

3.2. Sınav giriş ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş 
sayılacaktır.

3.3. Üst aramasında görevli personel, yazılı sınava katılacak adayların üst aramalarını dikkatli bir 
şekilde yaparak her türlü iletişim cihazı ile sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek materyallerin sınav salonuna sokulmasını engelleyecektir.

3.4. İllerdeki Sınav Komisyon Başkanları, 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 08.30’da gözetmenler ile 
toplantı yapacaktır. Sınav Komisyon Başkanları toplantıda gözetmenlere; sınava giren adayların kimlik bilgileri ile optik cevap kâğıtlarındaki bilgilerin aynı olup olmadığı, paraf bölümünün tükenmez kalem ile paraflanması gerektiği, paraf kısmı dışında optik cevap kâğıtlarında tükenmez kalemin kesinlikle kullanılmayacağı, optik cevap kâğıdına yapacakları işaretlemelerin tamamen kurşun kalemle olması gerektiği, sınav salon kontrol listelerini eksiksiz imzalamalarının gerektiği, sınava giriş belgeleriyle kendilerini tanıtmaya yarayan (nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport) bir belgeyi sınav süresince ön yüzleri görünür biçimde sıranın üzerinde bulundurmaları gerektiği, sınav başladıktan sonra adaylarla konuşulmaması ve sınavın ciddiyetine gölge düşürücü davranışlardan kaçınılması konusunda gerekli uyarılarda bulunulacaktır.

3.5. Sınav başlama ve bitiş saatleri gözetmenler tarafından yazı tahtasına yazılmak suretiyle adaylara 
bildirilecektir.

3.6. Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın 
yerine oturması, T.C. Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap kâğıdında kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veya adaylar sorumlu olacaktır.

3.7. Gözetmenler, soru kitapçığının üzerinde bulunan genel açıklamalar bölümündeki hususları sınav 
başlama saatinden önce adaylara okumak suretiyle tebliğ edecektir.

3.8. Aday adına düzenlenmiş olan optik cevap kâğıtlarında basımdan kaynaklı hata bulunması veya 
optik cevap kağıdının sınav esnasında zarar görmesi vb. durumlarda adaya boş optik cevap kâğıdı verilecek ve konu ile ilgili hazırlanan tutanağın kurye vasıtası ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına gönderilmesi sağlanacaktır. Bu evrakın birleştirilmesinde zımba, iğne vb. gibi delici araçlar kullanılmayacaktır.

3.9. Uygulamalı sınava girecek her adaydan 25 TL ücret alınacaktır. Alınan bu ücretler Halk Bankası 
Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır.

3.10. Uygulamalı sınav 22 Nisan 2019 Pazartesi gününde başlayıp, 02 Mayıs 2019 Perşembe 
gününe kadar sonuçlandırılacak, atış puanları Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine veri girişleri yapılacaktır. Atış sınavı, öncelikle İl Emniyet Müdürlüklerinin açık/kapalı poligonları ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı okullara ait poligonlarda yapılacak, bu kurumlara bağlı poligon olmaması ya da kullanışa elverişsiz olması durumda ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı poligonlarda veya özel sektöre ait poligonlarda yapılacaktır. Bu poligonların bulunmaması halinde valilikten onay ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde yapılacaktır.

3.11. Uygulamalı sınav puanları, en geç 02 Mayıs 2019 Perşembe gününe kadar Özel Güvenlik Şube 
Müdürlükleri tarafından Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine girilecektir. Uygulamalı sınav ile ilgili itirazlar İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

3.12. Uygulamalı sınav atışları; aday, atış yolu ve görevli sayıları dikkate alınarak belirlenen günde 
bitirilecek ve aynı gün atış puanları o il için verilen günün sonuna kadar Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine girilecektir. Atış puanı girilmeyen adaylar uygulamalı sınava katılmamış sayılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine girişi yapılan atış notlarında değişiklik olması, hatalı kayıt girilmesi halinde resmi yazı ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verecektir.

3.13. Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulama Sınavlarında Uyulacak Esaslar ve Sınav Talimatında belirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir.

3.14. Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı 
Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

4. Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz

4.1. Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 
10 TL ücret yatıracaklardır.

4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın 
www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine yapacaktır.

4.3. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

4.4. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın 
www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire
Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

4.5. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla 
ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

4.6. Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği 
şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

5. Son Hükümler

5.1. Yazılı ve uygulamalı sınavda uygulayıcı birim olması itibariyle, yürütülen hizmetlerde istenilen 
verimin alınabilmesini sağlamak amacıyla yapılacak olan tüm görevlendirmelerde, illerde özel güvenlik şube müdürlüğü personeline öncelik verilecektir. Personelin yetersiz kalması durumunda özel güvenlik şube müdürlüğünün görüşü doğrultusunda diğer şubelerden personel görevlendirilmesi yapılacaktır.

5.2. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı 2012/42 sayılı Birleştirilmiş Genelgesinin Özel Güvenlik Temel 
ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında Uyulacak Esaslar bölümünde yer alan hususlar sınav talimatında tekrar yazılmamıştır.

5.3. Yazılı sınavda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda (cep telefonu ile sınava 
girme, kopya girişimi, başkasının yerine sınava girme vb.) ivedi olarak kurye görevlileri aracılığıyla Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verilecektir.

5.4. Sınava ait soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarının güvenli bir şekilde sınavın yapılacağı 
okula intikal ettirilmesi ve il dışı görevi için en fazla iki personel kurye olarak görevlendirilecektir. Bu kuryeler aynı zamanda Temel Eğitim Sınavı’na ait soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarını da okula intikal ettirecektir. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavının aynı okulda yapılması durumunda Yenileme Eğitimi Sınavı için ayrıca kurye görevlendirmesi yapılmayacaktır. 

5.5. Özel güvenlik sınavlarında yapılacak görevlendirmeler, Bakanlıkça daha sonra belirlenecek sınav 
görevlileri tablosuna göre yapılacaktır. Bu tabloda görevli sayısı belirtilmeyen yerlerle ilgili görevler Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde çalışan personel tarafından yerine getirilecektir. Ayrıca bu tablonun dışında yapılan görevlendirmelere ek ders ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

5.6. Sınavda uyulması gereken esaslara uygun hareket etmeyen görevli personel hakkında adli 
ve idari soruşturma açılacaktır. Hakkında işlem yapılan personel bir daha özel güvenlik sınavlarında görevlendirilmeyecektir. Konu ile ilgili ihmalde bulunan personele ek ders ücreti ödenmeyecektir.

5.7. Yazılı ve uygulamalı sınavda görev alan personele ek ders ücreti ödemelerinin yapılabilmesi için 
mutemet tayin dilekçeleri, valilik oluru, yazılı sınava ait ek ders çizelgesi ve ücret bordrosunun asılları, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne sınavdan sonra gönderilecektir.

KamuAjans.com - Özel Haber
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
deniz akar 2 ay önce

temelden 49 net silahtan 5 net geçmişmiyim

Misafir Avatar
Devriş 4 ay önce

2 aralık 79 yenileme sınav sonucunu öğrene bilirmiyim

Misafir Avatar
7juhi 7 ay önce

uii88i

Misafir Avatar
Baros 9 ay önce

77.A kitapcigi yayinlandi:))

Misafir Avatar
Ahmet 9 ay önce

77. Sınav ne zaman aciklanacak bilgisi olan varmı?

Misafir Avatar
Mert 9 ay önce @Ahmet

Önümüzde ki hafta cumartesi açıklanacak dediler ama bayramdan sonraya kalır bence kurs yerini arayıp öğrenebilirsin.

Beğenmedim (0)
Misafir Avatar
Esra 9 ay önce

77.B kitapçığıda açıklansın ya

Misafir Avatar
Sema 9 ay önce

77 nezamn açıklanacak sınav soruları bari yaynlansin

Misafir Avatar
Başak 11 ay önce

76.sınav sonuçları ne zaman açıklanacak